Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Infrastruktura informacji przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-IIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Infrastruktura informacji przestrzennej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - II rok, II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02, AD2_W04

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy oraz wypracowanie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie problematyki infrastruktury informacji przestrzennej i geoinformatyki.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy oraz wypracowanie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zagadnień związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej i geoinformatyką (systemów GIS - ich struktury i przykładów wykorzystania). Zagadnienia te zostaną uzupełnione o kwestie związane z problematyką prawa geodezyjnego i kartograficznego, które mają związek z zagospodarowaniem przestrzennym.

Literatura:

S. Białousz (red.), Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, Warszawa 2013,

S. Białousz, E. Bielecka (red.), INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Metody dydaktyczne: zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w wykładach realizowanych za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Materiały z zajęć udostępniane są także za pomocą uczelnianej platformy Moodle.

EK1 Student jest zorientowany na kontynuowanie poszerzania posiadanej wiedzy z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej i geoinformatyki

EK2 Student jest zdolny ustalać cele służące realizacji określonych zadań z zakresu zarządzania infrastrukturą informacji przestrzennej i geoinformatyką

EK3 Student posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej i geoinformatyki, poddaje krytyce wybierane metody badawcze i dane pod kątem przydatności do analizowania przebiegu zjawisk społecznych oraz przedstawiania prognoz

EK4 Student wyprowadza wnioski z analizy przepisów prawnych do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej i geoinformatyki

EK5 Student dobiera dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej i geoinformatyki w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji

Opis ECTS:

Udział w zajęciach: 8h

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 17h

Suma godzin: 25h

liczba ECTS: 25h = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody: praca pisemna.

Na ocenę ndst (2):

Brak realizacji efektów kształcenia.

Na ocenę dst (3):

EK1, EK2.

Na ocenę dst (4):

EK1, EK2, EK3.

Na ocenę dst (5):

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.