Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne-materialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PAM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne-materialne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20321
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02; AD2_W03; AD2_W04; AD2_W05; AD2_W06; AD2_W07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: ponadpodstawowy

Cele przedmiotu: uzyskanie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień prawa administracyjnego materialnego

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć z części ogólnej i ustrojowej prawa administracyjnego. Przed przystąpieniem do zajęć powtórzyć należy następujący zakres zagadnień z części ogólnej prawa administracyjnego: pojęcie administracji publicznej, prawa administracyjnego, działy prawa administracyjnego, rodzaje norm prawa administracyjnego, pojęcie uznania administracyjnego i swobodnej oceny, pojęcie stosunku administracyjnoprawnego, jego rodzaje i charakter prawny, prawne formy działania administracji (katalog, charakterystyka poszczególnych form, podział aktów administracyjnych), pojęcie podmiotów administrujących, zakładu administracyjnego, organu administracji, pojęcie interesu faktycznego i prawnego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Prawo administracyjne materialne

1. Status prawny jednostki: Zmiana imienia i nazwiska;

2. Administracyjne prawo zbiorowe: Zgromadzenia i stowarzyszenia;

3. Funkcje policyjne: Policja i straże gminne;

4. Ingerencja w sferę własności nieruchomości: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne;

5. Administracja świadcząca: Muzea i biblioteki;

Literatura:

Literatura:

1. Przegląd materialnego prawa administracyjnego Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. Irena Lipowicz Warszawa 2017

Literatura dodatkowa

2. Z. Duniewska i in. (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2020

3. M. Miemiec, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego materialnego; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa administracyjnego materialnego; posługuje się terminologią z zakresu administracyjnego prawa materialnego;

EK2: Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji; zna relacje między tymi strukturami i prawidłowości nimi rządzące

EK3: Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku i jego aktywności w sferze prawa administracyjnego materialnego

EK4: Ma pogłębioną wiedzę o metodach, procedurach i narzędziach, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego materialnego

EK5: Ma pogłębioną wiedzę o normach prawa administracyjnego materialnego

EK6: Ma pogłębioną wiedzę o wpływie norm prawa administracyjnego materialnego na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

OPIS ECTS:

Ilość pkt ECTS: 3 (75h)

Wykład: 16h

Czytanie literatury: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 29h

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia dla wszystkich efektów kształcenia:

wykład konwencjonalny MS Teams

link do zespołu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a769365bcff174691b588e3320352a140%40thread.tacv2/conversations?groupId=4be52e3f-f94e-477f-9e52-e9eb3f0756d1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod zespołu: ts3wfd8

Metody oceniania dla wszystkich efektów kształcenia:

egzamin pisemny w I i II terminie; test Moodle, 15 pytań wielokrotnego wyboru (4 odpowiedzi do wyboru w każdym pytaniu).

Oceniana jest każda odpowiedź - za prawidłową otrzymują Państwo punkty dodatnie, za błędną - ujemne.

Punktacja egzaminacyjna:

7-8 - DST

9 - DST+

10-11 - DB

12 - DB+

13-15 - BDB

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.