Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-ZZL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W01

AD2_W02

AD2_W03


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: poznanie podstawowych pojęć z przedmiotowej dziedziny nauki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych

Wymagania wstępne: ukończony kurs z zakresu prawa pracy

Pełny opis:

1. Geneza zarządzania zasobami ludzkimi

2. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi

3. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

4. Podmioty zarządzania zasobami ludzkimi

5. Pozyskiwanie zasobów ludzkich

a) Planowanie zasobów ludzkich

b) Rekrutowanie i dobór pracowników

c) Formy zatrudnienia

6. Utrzymywanie zasobów ludzkich

a) Kierowanie ludźmi w organizacji i ich ocenianie

b) Wynagradzanie pracowników

c) Motywowanie pracowników

7. Doskonalenie i szkolenie zasobów ludzkich

8. Odejścia pracowników

9. Stosunki i warunki zatrudnienia

Literatura:

Literatura:

Podręczniki zalecane:

A.Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa

T.Listwan (red.): Zarządzanie kadrami, Wyd. BECK

Literatura uzupełniająca:

A.Pocztowski (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003

R.W.Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: podaje podstawowe definicje pojęć związanych z tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych

EK2: zna i rozumie pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

EK3: zna reguły zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w obszarze wynagradzania, ocenianie i szkolenia pracowników

EK4: omawia procedury zarządzania zasobami ludzkimi w wymiarze strategicznym i operacyjnym

EK5: charakteryzuje szczegółowe zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności metody planowania zasobów ludzkich, metody szkolenia, systemy wynagradzania

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 24

Konsultacje z prowadzącym zajęcia - 6

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć i egzaminu - 30

SUMA GODZIN - 60

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU - 2

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Zbarachewicz
Prowadzący grup: Beata Zbarachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: poznanie podstawowych pojęć z przedmiotowej dziedziny nauki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych

Wymagania wstępne: zalecane - ukończony kurs z zakresu prawa pracy

Pełny opis:

1. Geneza zarządzania zasobami ludzkimi

2. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi

3. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

4. Podmioty zarządzania zasobami ludzkimi

5. Pozyskiwanie zasobów ludzkich

a) Planowanie zasobów ludzkich

b) Rekrutowanie i dobór pracowników

c) Formy zatrudnienia

6. Utrzymywanie zasobów ludzkich

a) Kierowanie ludźmi w organizacji i ich ocenianie

b) Wynagradzanie pracowników

c) Motywowanie pracowników

7. Doskonalenie i szkolenie zasobów ludzkich

8. Odejścia pracowników

9. Stosunki i warunki zatrudnienia

Literatura:

Literatura:

Podręczniki zalecane:

A.Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa

T.Listwan (red.): Zarządzanie kadrami, Wyd. BECK

Literatura uzupełniająca:

A.Pocztowski (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003

R.W.Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Zbarachewicz
Prowadzący grup: Beata Zbarachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: poznanie podstawowych pojęć z przedmiotowej dziedziny nauki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych

Wymagania wstępne: zalecane - ukończony kurs z zakresu prawa pracy

Kod zespołu 0yv46tm

Wykład odbywa się w piątki w godzinach 16.45- 18.15.

Pełny opis:

1. Geneza zarządzania zasobami ludzkimi

2. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi

3. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

4. Podmioty zarządzania zasobami ludzkimi

5. Pozyskiwanie zasobów ludzkich

a) Planowanie zasobów ludzkich

b) Rekrutowanie i dobór pracowników

c) Formy zatrudnienia

6. Utrzymywanie zasobów ludzkich

a) Kierowanie ludźmi w organizacji i ich ocenianie

b) Wynagradzanie pracowników

c) Motywowanie pracowników

7. Doskonalenie i szkolenie zasobów ludzkich

8. Odejścia pracowników

9. Stosunki i warunki zatrudnienia

Literatura:

Literatura:

Podręczniki zalecane:

A.Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa

T.Listwan (red.): Zarządzanie kadrami, Wyd. BECK

Literatura uzupełniająca:

A.Pocztowski (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003

R.W.Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006

Wymagania wstępne:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: poznanie podstawowych pojęć z przedmiotowej dziedziny nauki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych

Wymagania wstępne: ukończony kurs z zakresu prawa pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Reda-Ciszewska
Prowadzący grup: Anna Reda-Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.