Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo informacji przemysłowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-BIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo informacji przemysłowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ddcb26dd4f443ee8a1c3c8e77d3e4bc%40thread.tacv2/conversations?groupId=1a75c9c2-98a7-428a-9aad-d58ae4e399cb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W05,


BwGC_K02

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci poznają techniki i metody bezpieczeństwa informacji przemysłowej.

Pełny opis:

Szczegółowy opis przedmiotu :

- Pojęcie informacji

- zagadnienia prawne i informatyczne bezpieczeństwa informacji

- Prawo własności przemysłowej

- Patenty

- Biały wywiad

- podsłuchy i nielegalne pozyskiwanie informacji przemysłowej

- ochrona przed nieuprawnionym pozyskaniem informacji przemysłowej

Literatura:

Publikacje z serii Bezpieczeństwo w Internecie, red. Grażyna Szpor, wyd. C.H. Beck.

K. Czaplicki, Dokumenty tożsamości. Jawność i Bezpieczeństwo. Wyd. C.H. Beck,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Zna i potrafi stosować metody i zasady bezpieczeństwa informacji przemysłowej w działalności administracji publicznej.

EK2. Zna i potrafi wykorzystać zasady bezpieczeństwa informacji przemysłowej do zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni

pis punktów ECTS:

Udział w zajęciach : 16 h

przygotowanie się do zajęć: 14 h

przygotowanie do egzaminu: 20 h

suma godzin 50 h

liczba punktów ECTS 50h/25 = 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody : Wykład z elementami warsztatowymi, prowadzony na platformie microsoft teams

Typ oceniania : Egzamin/ Prezentacja

Kryteria oceniania :

EK1. Zna i potrafi stosować metody i zasady bezpieczeństwa informacji przemysłowej w działalności administracji publicznej.

na ocenę 2 ( ndst) Nie zna i nie potrafi stosować zasad bezpieczeństwa informacji przemysłowej w działalności administracji publicznej.

na ocenę 3 ( dst) potrafi wskazać ogólne zasady i metody bezpieczeństwa informacji przemysłowej w działalności administracji publicznej

na ocenę 4 ( db) potrafi wskazać szczegółowe zasady i metody bezpieczeństwa informacji przemysłowej w działalności administracji publicznej

na ocenę 5 ( bdb) potrafi wskazać szczegółowe zasady i metody bezpieczeństwa informacji przemysłowej w działalności administracji publicznej,

EK2. Zna i potrafi wykorzystać zasady bezpieczeństwa informacji przemysłowej do zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni

na ocenę 2 ( ndst) nie zna i nie potrafi wykorzystać zasad bezpieczeństwa informacji przemysłowej do zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni.

na ocenę 3 ( dst) zna bardzo pobieżnie i nie potrafi wykorzystać zasad bezpieczeństwa informacji przemysłowej do zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni.

na ocenę 4 ( db) Zna zasady bezpieczeństwa informacji przemysłowej, ale ma duże trudności w praktycznym wykorzystaniu ich w zwalczaniu zagrożeń w cyberprzestrzeni.

na ocenę 5 ( bdb) zna podstawowe zasady bezpieczeństwa informacji przemysłowej i potrafi je wykorzystać w zwalczaniu zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.