Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja bankowości: od bankowości tradycyjnej do bankowości otwartej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-EBTO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewolucja bankowości: od bankowości tradycyjnej do bankowości otwartej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae9fc9c42c4274114b2e14ff4cf1678df%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c676108-41b4-43f2-873c-9db1e49f6ba1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W09

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy ewolucji bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem roli otwartej bankowości w procesie transformacji.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy ewolucji bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem roli otwartej bankowości w procesie transformacji. Poruszone zostaną zagadnienia API, TPP. Obszar zainteresowania będzie dotyczył także gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa zgromadzonych danych. Analizie zostaną także poddane przepisy dot. otwartej bankowości na świecie

Literatura:

Materiały przekazywane przez prowadzącego przez USOSMAIL i platformę MOODLE.

Brak podręcznika wiodącego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFekty kształcenia:

EK1 (BwGC_W09) Student na zagadnienia związane z bankowością otwartą. Ma wiedzę o przebiegu ewolucji bankowości.

Opis ECTS: 2 pkt ECTS

15 godzin - udział w zajęciach (w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 w formie zdalnej przez aplikację Microsoft Teams ze wsparciem kontaktu asynchronicznego na platformie e.uksw)

30 godzin - przygotowanie do egzaminu

10 godzin - przygotowanie do zajęć, prace domowe

Suma godzin: 55 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład interaktywny, dyskusja, prezentacja w PP, rozwiązywanie zadań domowych.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams ze wsparciem kontaktu asynchronicznego, tj. z wykorzystaniem narzędzi platformy e.uksw (Moodle)

Metody oceniania:

EK1 (BwGC_W09) jest weryfikowany przez egzamin pisemny (w formie testu na platformie Moodle).

Wiedza: EK1 (BwGC_W09)

Na ocenę BDB (5):

Student zna zagadnienia związane z bankowością otwartą. Ma wiedzę o przebiegu ewolucji bankowości. Bardzo dobrze charakteryzuje rolę otwartej bankowości w procesie transformacji cyfrowej, a także kwestie związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych. Bardzo dobrze zna przepisy dyrektywy PSD 2 w zakresie wskazanym przez prowadzącego.

Na ocenę DB (4) i DB PLUS (4+): Student zna zagadnienia związane z bankowością otwartą. Ma wiedzę o przebiegu ewolucji bankowości. Dobrze charakteryzuje rolę otwartej bankowości w procesie transformacji cyfrowej, a także kwestie związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych. Dobrze zna przepisy dyrektywy PSD 2 w zakresie wskazanym przez prowadzącego.

Na ocenę DST (3) i DST PLUS (3+): Student zna w dostatecznym stopniu zagadnienia związane z bankowością otwartą. Ma wiedzę o przebiegu ewolucji bankowości. W stopniu podstawowym charakteryzuje rolę otwartej bankowości w procesie transformacji cyfrowej, a także kwestie związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych. W stopniu dostatecznym zna przepisy dyrektywy PSD 2 w zakresie wskazanym przez prowadzącego.

Na ocenę NDST (2): Student nie zna zagadnień związanych z bankowością otwartą. Nie ma wiedzy o przebiegu ewolucji bankowości. Nie potrafi scharakteryzować roli otwartej bankowości w procesie transformacji cyfrowej, a także kwestii związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych. Nie zna przepisów dyrektywy PSD 2 w zakresie wskazanym przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Niklińska
Prowadzący grup: Natalia Niklińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae9fc9c42c4274114b2e14ff4cf1678df%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c676108-41b4-43f2-873c-9db1e49f6ba1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Niklińska
Prowadzący grup: Natalia Niklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.