Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia prowadzenia e-badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-MPeB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia prowadzenia e-badań
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab708cace9b7648e4b3ca45986a096ccc%40thread.tacv2/conversations?groupId=79a3b582-2f4d-496f-a817-eeb5fa502228&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W06, BwGC_U11

BwGC_U13, BwGC_U14

BwGC_U15, BwGC_K01

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie Studentów z metodologią prowadzenia e-badań.

Pełny opis:

Przedmiot podejmuje kwestię prowadzenia e- badań. Przedstawione zostaną dostępne rozwiązania w zakresie metodologii prowadzenia e-badań, korzyści, ryzyka, jak i obalone zostaną mity związane z metodologią prowadzenia e-badań i najnowszymi dostępnymi rozwiązaniami.

Literatura:

Brak podręcznika wiodącego. Prowadzący będzie przekazywał materiały studentom poprzez USOSMAIL lub udostępniał na platformie Moodle.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: charakteryzuje metodologię prowadzenia e-badań.

EK2: zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii prowadzenia e-badań

EK3: potrafi wykorzystać narzędzia służące do przeprowadzenia e-badań.

EK4: wie jakie znaczenie w badaniach naukowych odgrywają e-badania i prawidłowa metodologia ich przeprowadzenia.

EK5: potrafi samodzielnie dokonać oceny dostępnych rozwiązań i ich skuteczności podczas prowadzenia e-badań, również w języku obcym

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 15 h

Czytanie zadanej literatury: 5 h

Opracowywanie samodzielne materiałów: 5 h

Przygotowanie do zaliczenia: 25 h

Suma godzin: 50

Liczba ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest prezentacja oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest prezentacja oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest prezentacja oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest prezentacja oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest prezentacja oraz ocenianie ciągłe.

Sposobem weryfikacji efektów kształcenia jest test pisemny w formie online - poprzez platformę Moodle

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams ze wsparciem kontaktu asynchronicznego, tj. z wykorzystaniem narzędzi platformy e.uksw (Moodle)

EK1: charakteryzuje metodologię prowadzenia e-badań

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi scharakteryzować metodologii prowadzenia e-badań

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst.+) –charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu metodologii prowadzenia e-badań

Na ocenę 4, 4,5 (db., db.+) - umie scharakteryzować metodologię prowadzenia e-badań w stopniu dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - umie scharakteryzować metodologię prowadzenia e-badań w stopniu bardzo dobrym, podaje odpowiednie przykłady

EK2: zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii prowadzenia e-badań

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna żadnych pojęć z zakresu metodologii prowadzenia e-badań

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst.+) - wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii prowadzenia e-badań

Na ocenę 4, 4,5 (db., db.+) - umie wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu metodologii prowadzenia e-badań na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - umie wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu metodologii prowadzenia e-badań na poziomie bardzo dobrym

EK3: potrafi wykorzystać narzędzia służące do przeprowadzenia e-badań. Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna żadnych narzędzi bibliometrycznych

Na ocenę 2 (ndst) – nie potrafi wykorzystać narzędzi służących do przeprowadzenia e-badań.

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst.+) - potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia służące do przeprowadzenia e-badań.

Na ocenę 4, 4,5 (db., db.+) - potrafi wykorzystać narzędzia służące do przeprowadzenia e-badań. Na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi wykorzystać narzędzia służące do przeprowadzenia e-badań na poziomie bardzo dobrym

EK4: wie jakie znaczenie w badaniach naukowych odgrywają e-badania i prawidłowa metodologia ich przeprowadzenia.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie wie jakie znaczenie w badaniach naukowych odgrywają e-badania i prawidłowa metodologia ich przeprowadzenia.

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst.+) - wie jakie podstawowe znaczenie w badaniach naukowych odgrywają e-badania i prawidłowa metodologia ich przeprowadzenia, potrafi przy pomocy grupy dokonać ogólnej oceny wprowadzanych w nich zmian

Na ocenę 4, 4,5 (db., db.+) - wie jakie znaczenie w badaniach naukowych odgrywają e-badania i prawidłowa metodologia ich przeprowadzenia, potrafi dokonać oceny wprowadzanych w nich zmian przy pomocy grupy

Na ocenę 5 (bdb.) - wie jakie znaczenie w badaniach naukowych odgrywają e-badania i prawidłowa metodologia ich przeprowadzenia, potrafi samodzielnie dokonać oceny wprowadzanych w nich zmian na poziomie bardzo dobrym

EK5: potrafi samodzielnie dokonać oceny dostępnych rozwiązań i ich skuteczności podczas prowadzenia e-badań, również w języku obcym

Na ocenę 2 (ndst) – nie potrafi samodzielnie dokonać oceny dostępnych rozwiązań i ich skuteczności podczas prowadzenia e-badań, również w języku obcym

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst.+) - potrafi samodzielnie dokonać oceny dostępnych rozwiązań i ich skuteczności podczas prowadzenia e-badań, również w języku obcym na poziomie podstawowym

Na ocenę 4, 4,5 (db., db.+) - potrafi samodzielnie dokonać oceny dostępnych rozwiązań i ich skuteczności podczas prowadzenia e-badań, również w języku obcym na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi samodzielnie dokonać oceny dostępnych rozwiązań i ich skuteczności podczas prowadzenia e-badań, również w języku obcym na poziomie bardzo dobrym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Niklińska
Prowadzący grup: Natalia Niklińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab708cace9b7648e4b3ca45986a096ccc%40thread.tacv2/conversations?groupId=79a3b582-2f4d-496f-a817-eeb5fa502228&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Marek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.