Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Otwarte dane w gospodarce cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-ODGC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Otwarte dane w gospodarce cyfrowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2b23791b5e494a7d838eb94570576c04%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ac250b0-876e-4367-8674-0f870c4b84f3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W06, BwGC_U12 BwGC_K01, BwGC_K06

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest omówienie problematyki otwartych danych w gospodarce cyfrowej i przygotowanie projektu dotyczącego tych danych.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest omówienie problematyki otwartych danych w gospodarce cyfrowej. W ramach warsztatów przedstawione zostaną zagadnienia ogólne dotyczące otwartych danych w gospodarce cyfrowej a następnie studenci będą przygotowywali projekt związany z tematyką wykładu. Część teoretyczna:

1. Otwarte dane w ujęciu teoretycznym,

2. Otwarte dane prawie miękkim UE,

3. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,

4. Otwarte dane na potrzeby sztucznej inteligencji,

4. Projekt rozporządzenie w sprawie zarządzania danymi.

Część warsztatowa: Studenci zostaną podzieleni na grupy i będą przygotowywali przy użyciu narzędzi informatycznych projekt dotyczący otwartych danych w gospodarce cyfrowej. który będzie podlegał ocenie. Rola prowadzącego będzie polegała na wsparciu studentów i monitorowaniu ich postępów w tym zakresie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza,

BwGC_W06 usług świadczonych za pomocą nowych technologii.

Ma wiedzę w zakresie otwartych danych w gospodarce cyfrowej

Umiejętności

BwGC_U12: student potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym

Kompetencje:

BwGC_K01, student jest gotów do rozwiązywania konkretnych problemów samodzielnie lub w grupie,

BwGC_K06 student jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych

Udział w warsztatach: 15h

Samodzielna lektura i przygotowanie do kolokwium: 10h

Samodzielne przygotowanie projektu: 21h

Konsultacje: 4

SUMA GODZIN: 50 = około 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z warsztatów będzie składała się z dwóch komponentów. Pierwszy będzie dotyczył sprawdzenia wiedzy i będzie to realizowane w formie kolokwium. Kolokwium będzie odbywać się na platformie Moodl. Kompetencje i umiejętności zostaną sprawdzone w formie przygotowania projektu w kilkuosobowych grupach. Ocena z projektu, w tym uwzględniająca osobiste zaangażowanie ocenianego studenta, będzie stanowiła drugi komponent oceny na zliczenie warsztatów. Dokonując oceny studenta uwzględniać będzie się nie tylko sam projekt, ale również zakres udziału w nim studenta i stopień jego zaangażowania. Projekt będzie dotyczył otwartych danych w gospodarce cyfrowej. Ocenie podlegać będzie:

1. Nowatorski pomysł,

2. Samodzielność realizacji projektu

3. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w przygotowaniu projektu,

Efekt kształcenia: BwGC_W06 student ma wiedzę w zakresie otwartych danych w gospodarce cyfrowej; zna dokumenty unijne i prawo krajowe w tym zakresie.

Na ocenę 2: student nie posiada wiedzy w zakresie otwartych danych w gospodarce cyfrowej; nie zna dokumentów unijnych i prawa krajowego w tym zakresie.

Na ocenę 3, 3,5: student ma wiedzę w zakresie otwartych danych w gospodarce cyfrowej; zna dokumenty unijne i prawo krajowe w tym zakresie na poziomie podstawowym.

Na ocenę 4, 4,5: student ma wiedzę w zakresie otwartych danych w gospodarce cyfrowej; zna dokumenty unijne i prawo krajowe w tym zakresie na poziomie dobrym.

Na ocenę 5: student ma wiedzę w zakresie otwartych danych w gospodarce cyfrowej; zna dokumenty unijne i prawo krajowe w tym zakresie na poziomie bardzo dobrym.

Kompetencje i umiejętności będą oceniane w związku z przygotowywaniem projektu

Efekt kształcenia: BwGC_U12: student potrafi wykorzystać́ narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym, w tym w przygotowaniu projektu.

Na ocenę 2: student nie potrafi wykorzystać́ narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym, w tym w przygotowaniu projektu.

Na ocenę 3, 3,5: student potrafi wykorzystać́ narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym, w tym w przygotowaniu projektu na poziomie podstawowym.

Na ocenę 4, 4,5: student potrafi wykorzystać́ narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym, w tym w przygotowaniu projektu na poziomie dobrym.

Na ocenę 5: student potrafi wykorzystać́ narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym, w tym w przygotowaniu projektu na poziomie bardzo dobrym.

Efekt kształcenia: BwGC_K01, student jest gotów do rozwiazywania konkretnych problemów samodzielnie lub w grupie,

Na ocenę 2: student nie jest gotów do rozwiazywania konkretnych problemów samodzielnie lub w grupie,

Na ocenę 3, 3,5: student jest gotów do rozwiazywania konkretnych problemów samodzielnie lub w grupie na poziomie podstawowym.

Na ocenę 4, 4,5: student jest gotów do rozwiazywania konkretnych problemów samodzielnie lub w grupie na poziomie dobrym.

Na ocenę 5: jest gotów do rozwiazywania konkretnych problemów samodzielnie lub w grupie na poziomie bardzo dobrym.

Efekt kształcenia: BwGC_K06 student jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych

Na ocenę 2: student nie jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych

Na ocenę 3, 3,5: student jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych

na poziomie podstawowym.

Na ocenę 4, 4,5: student jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych

na poziomie dobrym.

Na ocenę 5: jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych na poziomie bardzo dobrym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2b23791b5e494a7d838eb94570576c04%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ac250b0-876e-4367-8674-0f870c4b84f3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest omówienie problematyki otwartych danych w gospodarce cyfrowej i przygotowanie projektu dotyczącego tych danych.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest omówienie problematyki otwartych danych w gospodarce cyfrowej. W ramach warsztatów przedstawione zostaną zagadnienia ogólne dotyczące otwartych danych w gospodarce cyfrowej a następnie studenci będą przygotowywali projekt związany z tematyką wykładu. Część teoretyczna:

1. Otwarte dane w ujęciu teoretycznym,

2. Otwarte dane prawie miękkim UE,

3. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,

4. Otwarte dane na potrzeby sztucznej inteligencji,

4. Projekt rozporządzenie w sprawie zarządzania danymi.

Część warsztatowa: Studenci zostaną podzieleni na grupy i będą przygotowywali przy użyciu narzędzi informatycznych projekt dotyczący otwartych danych w gospodarce cyfrowej. który będzie podlegał ocenie. Rola prowadzącego będzie polegała na wsparciu studentów i monitorowaniu ich postępów w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.