Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo bankowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-PB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo bankowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności:

BwGC_U09


Kompetencje społeczne:

BwGC_K01

BwGC_K06

BwGC_K02

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu publicznego i prywatnego prawa bankowego. W szczególności zagadnieniami systemu bankowego, nadzoru państwa nad działalnością bankową oraz podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi czynności bankowych, szczególnych uprawnień i obowiązków banków. Ma tez na celu wykształcenie umiejętności samodzielnego analizowania podstawowych źródeł prawa w zakresie prawa bankowego.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu publicznego i prywatnego prawa bankowego. W szczególności zagadnieniami systemu bankowego, nadzoru państwa nad działalnością bankową, dopuszczalna ingerencja państwa w prowadzenie działalności bankowej.Ponadto zapoznanie z zagadnieniem czynności bankowych wraz z omówieniem podstawowych czynności takich jak umowa rachunku bankowego i umowa kredytowa. Ponadto omówienie szczególnych uprawnień i obowiązków banków. Także zagadnień dotyczących bankowości alternatywnej, parabankowości Ma też na celu wykształcenie umiejętności samodzielnego analizowania podstawowych źródeł prawa w zakresie prawa bankowego.

Literatura:

Zb. Ofiarski, Prawo bankowe, E.Fojcik - Mastalska, Prawo bankowe; L.Kociuk, Prawo bankowe

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

BwGC_U09: potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową w zakresie dotyczącym prawa bankowego

BwGC_K01: jest gotów do analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów związanych z prawem bankowym

BwGC_K02: jest gotów do podejmowania działań związanych ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni związanej z funkcjonowaniem sektora bankowego

BwGC_K06: jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych

Udział w warsztatach: 30 h

Przygotowanie do zajęć, w tym lektura literatury: 30 h

Przygotowanie zagadnień do opracowania i przygotowanie prezentacji (pracy): 40 h

Razem 100 h/ 25h = 4 ECTS

1 ECTS = 25 h

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Ocenianie w sposób ciągły poprzez obserwację aktywności, udział w dyskusji i przygotowanie prezentacji na zadany temat w grupie oraz przygotowanie samodzielne pracy pisemnej na zadany temat.

Kryteria oceniania:

BwGC_U09: potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową w zakresie dotyczącym prawa bankowego

Na ocenę bardzo dobrą potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową w zakresie dotyczącym prawa bankowego i robi to w stopniu bardzo dobrym

Na ocenę dobrą potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową w zakresie dotyczącym prawa bankowego i robi to w stopniu dobrym

Na ocenę dostateczną potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową w zakresie dotyczącym prawa bankowego i robi to w stopniu dostatecznym

Na ocenę niedostateczną nie potrafi organizować i zarządzać działalnością opartą o gospodarkę cyfrową w zakresie dotyczącym prawa bankowego

BwGC_K01: jest gotów do analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów związanych z prawem bankowym

Na ocenę bardzo dobrą jest gotów do analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów związanych z prawem bankowym i robi to w stopniu bardzo dobrym

Na ocenę dobrą jest gotów do analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów związanych z prawem bankowym i robi to w stopniu dobrym

Na ocenę dostateczną jest gotów do analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów związanych z prawem bankowym i robi to w stopniu dostatecznym

Na ocenę niedostateczną nie posiada analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów związanych z prawem bankowym

BwGC_K02: jest gotów do podejmowania działań związanych ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni związanej z funkcjonowaniem sektora bankowego

Na ocenę bardzo dobrą jest gotów do podejmowania działań związanych ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni związanej z funkcjonowaniem sektora bankowego i robi to w stopniu bardzo dobrym

Na ocenę dobrą jest gotów do podejmowania działań związanych ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni związanej z funkcjonowaniem sektora bankowego i robi to w stopniu dobrym

Na ocenę dostateczną jest gotów do podejmowania działań związanych ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni związanej z funkcjonowaniem sektora bankowego i robi to w stopniu dostatecznym

Na ocenę niedostateczną nie potrafi podejmować działań związanych ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni związanej z funkcjonowaniem sektora bankowego

BwGC_K06: jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych

Na ocenę bardzo dobrą jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych i robi to w stopniu bardzo dobrym

Na ocenę dobrą jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych i robi to w stopniu dobrym

Na ocenę dostateczną jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych i robi to w stopniu dostatecznym

Na ocenę niedostateczną nie potrafi podejmować zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frysztak
Prowadzący grup: Małgorzata Frysztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu publicznego i prywatnego prawa bankowego. W szczególności zagadnieniami systemu bankowego, nadzoru państwa nad działalnością bankową oraz podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi czynności bankowych, szczególnych uprawnień i obowiązków banków. Ma tez na celu wykształcenie umiejętności samodzielnego analizowania podstawowych źródeł prawa w zakresie prawa bankowego.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu publicznego i prywatnego prawa bankowego. W szczególności zagadnieniami systemu bankowego, nadzoru państwa nad działalnością bankową, dopuszczalna ingerencja państwa w prowadzenie działalności bankowej.Ponadto zapoznanie z zagadnieniem czynności bankowych wraz z omówieniem podstawowych czynności takich jak umowa rachunku bankowego i umowa kredytowa. Ponadto omówienie szczególnych uprawnień i obowiązków banków. Także zagadnień dotyczących bankowości alternatywnej, parabankowości Ma też na celu wykształcenie umiejętności samodzielnego analizowania podstawowych źródeł prawa w zakresie prawa bankowego.

Literatura:

Zb. Ofiarski, Prawo bankowe, E.Fojcik - Mastalska, Prawo bankowe; L.Kociuk, Prawo bankowe

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frysztak
Prowadzący grup: Małgorzata Frysztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.