Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Własność intelektualna w gospodarce cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-WIwGC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Własność intelektualna w gospodarce cyfrowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20785
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W10

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie problematyki ochrony własności intelektualnej wobec rozwoju gospodarki cyfrowej.

Pełny opis:

1. Charakterystyka nowej gospodarki, procesy cyfryzacji oraz transformacje rynków.

2. Pojęcie własności intelektualnej, zakres i płaszczyzny ochrony, podstawowe unormowania, współczesne trendy i wyzwania.

3. Problematyka regulacji w gospodarce cyfrowej i ogólne zasady odpowiedzialności za treści umieszczane w sieci Internet.

4. Ochrona prawnoautorska w sieci Internet: zakres i środki ochrony, licencje internetowe, problem piractwa, linkowanie.

5. Prawna ochrona programów komputerowych.

6. Prawna ochrona baz danych.

7. Dobra cyfrowe.

8. Prawna ochrona wizerunku i jego wykorzystanie w sieci Internet.

9. Patent jako podstawowy bodziec innowacyjności gospodarki: problematyka ochrony patentowej, wojny patentowe, standardy techniczne, gąszcze patentowe i inne zjawiska związane ze współczesnym znaczeniem patentów.

10. Domeny internetowe i ochrona znaków towarowych w sieci Internet.

11. Własność intelektualna a konkurencja na rynku cyfrowym.

Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura i wybrane akty normatywne będą podawane na bieżąco. Materiały dydaktyczne będą zamieszczane na platformie e-learningowej e.uksw.edu.pl.

Literatura uzupełniająca i pomocnicza:

J.Barta, R.Markiewicz - Prawo autorskie, Warszawa 2016,

J.Barta, R.Markiewicz - Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2019,

R.Markiewicz - Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790, Warszawa 2021,

M. du Vall (et. al.) - Prawo patentowe, Warszawa 2017,

P.Kostański, Ł.Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020,

R.Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A - C, Warszawa 2017,

J. Barta (red.), Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13, Warszawa 2017,

J.Pila, P. Torremans - European Intellectual Property Law, Oxford, 2019

A. Kur, T. Dreier - European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials, Edward Elgar, 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BwGC_W10: Student zna i rozumie związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową.

Udział w wykładzie: 15h

Przygotowanie do egzaminu: 15h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30h

Ewentualne konsultacje: 15h

SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ma formę testu, który będzie dostępny na stronie kursu na platformie e.uksw.edu.pl.

Na ocenę 2:

BwGC_W10: Student nie zna i nie rozumie związków prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową.

Na ocenę 3:

BwGC_W10: Student zna i rozumie związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową - w stopniu podstawowym.

Na ocenę 4:

BwGC_W10: Student dobrze zna i rozumie związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową.

Na ocenę 5:

BwGC_W10: Student bardzo dobrze zna i rozumie związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20785
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie problematyki ochrony własności intelektualnej wobec rozwoju gospodarki cyfrowej.

Pełny opis:

1. Charakterystyka nowej gospodarki, procesy cyfryzacji oraz transformacje rynków.

2. Pojęcie własności intelektualnej, zakres i płaszczyzny ochrony, podstawowe unormowania, współczesne trendy i wyzwania.

3. Problematyka regulacji w gospodarce cyfrowej i ogólne zasady odpowiedzialności za treści umieszczane w sieci Internet.

4. Ochrona prawnoautorska w sieci Internet: zakres i środki ochrony, licencje internetowe, problem piractwa, linkowanie.

5. Prawna ochrona programów komputerowych.

6. Prawna ochrona baz danych.

7. Dobra cyfrowe.

8. Prawna ochrona wizerunku i jego wykorzystanie w sieci Internet.

9. Patent jako podstawowy bodziec innowacyjności gospodarki: problematyka ochrony patentowej, wojny patentowe, standardy techniczne, gąszcze patentowe i inne zjawiska związane ze współczesnym znaczeniem patentów.

10. Domeny internetowe i ochrona znaków towarowych w sieci Internet.

11. Własność intelektualna a konkurencja na rynku cyfrowym.

Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura i wybrane akty normatywne będą podawane na bieżąco. Materiały dydaktyczne będą zamieszczane na platformie e-learningowej e.uksw.edu.pl.

Literatura uzupełniająca i pomocnicza:

J.Barta, R.Markiewicz - Prawo autorskie, Warszawa 2016,

J.Barta, R.Markiewicz - Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2019,

R.Markiewicz - Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790, Warszawa 2021,

M. du Vall (et. al.) - Prawo patentowe, Warszawa 2017,

P.Kostański, Ł.Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020,

R.Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A - C, Warszawa 2017,

J. Barta (red.), Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13, Warszawa 2017,

J.Pila, P. Torremans - European Intellectual Property Law, Oxford, 2019

A. Kur, T. Dreier - European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials, Edward Elgar, 2019

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.