Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznes w Sieci - perspektywy globalne i regionalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-BwS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biznes w Sieci - perspektywy globalne i regionalne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W18

CwC1_W19

Wymagania wstępne:

Brak

Literatura:

I. Literatura podstawowa:

E. Ries, Metoda Lean Startup.

Start-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretyczno-praktyczny, Szkoła Główna Handlowa; 2017.

Polskie Startupy, Startup Poland, https://startuppoland.org/report/polskie-startupy-2022.

Startupy w Polsce - raport 2019, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Startupy-w-Polsce---raport-2019_200117.pdf.

II. Literatura dodatkowa:

G. Kubera, Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony.

S. Blank, B. Dorf , Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent zna i rozumie:

- prawne aspekty mediów społecznościowych

- zasady prowadzenia marketingu i reklamy w Internecie

- zasady budowania środowiska startupu

- zasady projektowania modeli biznesowych

- podstawowe trendy rynkowe w określonym czasie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Stachowiak
Prowadzący grup: Bartosz Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Szyrski
Prowadzący grup: Mariusz Szyrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

Ilość pkt ECTS: 2 (50h)

*Praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (zajęcia, konsultacje, zaliczenie zajęć): 16h

*Praca własna (czas studenta poświęcony na przygotowanie do

zajęć, czytanie literatury, przygotowanie prac zleconych): 34h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz unikatowych kompetencji interdyscyplinarnych, w szczególności w zakresie biznesu i prawa. Absolwent ma mieć wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących nowych technologii oraz rozumieć procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego.

Pełny opis:

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz unikatowych kompetencji interdyscyplinarnych, w szczególności w zakresie biznesu i prawa. Absolwent ma mieć wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących nowych technologii oraz rozumieć procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego.

Literatura:

I. Literatura podstawowa:

E. Ries, Metoda Lean Startup.

Start-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretyczno-praktyczny, Szkoła Główna Handlowa; 2017.

Polskie Startupy, Startup Poland, https://startuppoland.org/report/polskie-startupy-2022.

Startupy w Polsce - raport 2019, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Startupy-w-Polsce---raport-2019_200117.pdf.

II. Literatura dodatkowa:

G. Kubera, Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony.

S. Blank, B. Dorf , Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Szyrski
Prowadzący grup: Mariusz Szyrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

Ilość pkt ECTS: 2 (50h)

*Praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (zajęcia, konsultacje, zaliczenie zajęć): 16h

*Praca własna (czas studenta poświęcony na przygotowanie do

zajęć, czytanie literatury, przygotowanie prac zleconych): 34h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz unikatowych kompetencji interdyscyplinarnych, w szczególności w zakresie biznesu i prawa. Absolwent ma mieć wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących nowych technologii oraz rozumieć procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego.

Pełny opis:

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz unikatowych kompetencji interdyscyplinarnych, w szczególności w zakresie biznesu i prawa. Absolwent ma mieć wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących nowych technologii oraz rozumieć procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego.

Literatura:

I. Literatura podstawowa:

E. Ries, Metoda Lean Startup.

Start-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretyczno-praktyczny, Szkoła Główna Handlowa; 2017.

Polskie Startupy, Startup Poland, https://startuppoland.org/report/polskie-startupy-2022.

Startupy w Polsce - raport 2019, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Startupy-w-Polsce---raport-2019_200117.pdf.

II. Literatura dodatkowa:

G. Kubera, Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony.

S. Blank, B. Dorf , Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Szyrski
Prowadzący grup: Mariusz Szyrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)