Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyzacja i projekty informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-IiPI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyzacja i projekty informatyczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Przedmiot interdyscyplinarny - prawo, informatyka i nauki o zarządzaniu. Realizacja efektów uczenia dla kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni.


Symbole kierunkowe efektów uczenia się: CwC1_W17, CwC1_U03, CwC1_U09, CwC1_U11

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omówione zostanie podejście projektowe do zrządzania przedsięwzięciami informatycznymi.

Pełny opis:

1. Wstęp: informatyzacja i projekty informatyczne

Przytoczenie najważniejszych pojęć w języku polskim i w języku angielskim. Podstawowe założenia projektu

informatycznego. Ścieżka krytyczna. Przykłady projektów informatycznych. Problemy związane z terminową realizacją

projektu informatycznego.

2. Metody oceny efektywności projektów informatycznych

Metody tradycyjne. Metody dyskontowe. Nakłady. Efekty.

3. Metodyki zarządzania projektami informatycznymi

Cykl wodospadowy. Scrum. Kanban. Lean. Rational Unified Process. Ciągła integracja. Prototypowanie.

4. Ryzyko w projekcie informatycznym

Identyfikacja ryzyka. Ocena ryzyka. Minimalizacja ryzyko.

5. Podstawowe zagadnienia inżynierii oprogramowania

Systemy kontroli wersji. Narzędzia do budowy i wdrożenia artefaktów. Automatyzacja. Statyczna analiza kodu źródłowego.

Utrzymanie systemu informatycznego.

6. Wybrane normy dotyczące projektów informatycznych

ISO 9126. ISO 9000.

7. UML

Modelowanie. Klasyfikacja diagramów UML. Standardy modelowania UML.

8. Prezentacja projektów.

Literatura:

S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Wydawnictwo

Helion 2006.

Patrick Graessle, Henriette Baumann, Philippe Baumann: "UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach (ebook)",

Wydawnictwo Helion 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiot interdyscyplinarny - prawo, informatyka i nauki o zarządzaniu. W ramach zajęć zrealizowane zostaną wszystkie kierunkowe efekty uczenia się w odniesieniu do zarządzania projektami. 4 punkty ECTS odpowiadają 100 h pracy studenta, tym mieści się 15 h zajęć stacjonarnych, 45 godzin to analiza literatury, a 40 h zajmuje przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt pisemny lub egzamin.

Założenia projektu pisemnego:

1. Przygotowanie dokumentacji do wybranego projektu informatycznego (np. gry komputerowej, serwisu internetowego, analizy danych dla klienta)

2. Projekty są 1-4 osobowe.

3. Projekt można realizować w narzędziu UMLet, yEd lub innym narzędziu zgodnym z UML 2.0+

4. Oceniana jest wartość merytoryczna treści referatu, dobór literatury przedmiotu i przejrzystość prezentacji treści (w tym diagramów).

5. Brana jest pod uwagę kreatywność, a nie szczegóły techniczne.

6. Końcowym produktem jest dokumentacja + ewentualny projekt przygotowany w narzędziu UML.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłopotek
Prowadzący grup: Robert Kłopotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ostrowski
Prowadzący grup: Maciej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)