Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona prywatności i prawo ochrony danych osobowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-OP-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona prywatności i prawo ochrony danych osobowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acedbe60203e44baea3e086cbf4334178%40thread.tacv2/conversations?groupId=8b7df70d-884e-495c-9e0a-e36f3db7bdcc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC_U06Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami stosowania prawa ochrony danych osobowych. Przepisy o ochronie danych osobowych na poziomie unijnym oraz krajowym regulują zasady przetwarzania informacji o osobach fizycznych oraz określają prawa tych osób.

Pełny opis:

W czasie zajęć na praktycznych przykładach i kazusach omawiane są m.in zagadnienia:

Cel regulacji

Zakres stosowania

Podstawowe definicje

Zasady ochrony danych osobowych

Prawa osób, których dane dotyczą

Zadani, obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych

Środki organizacyjne i techniczne ochrony danych osobowych

Analiza ryzyka

Ochrona danych w czasie projektowania i domyślna ochrona danych osobowych

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Ocena skutków dla ochrony danych osobowych

Naruszenie ochrony danych osobowych

Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Fajgielski, Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

- RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red. nauk.), Warszawa 2018

- P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich daqnych. Komentarz, P. Litwiński (red.), Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, D. Lubasz (red. naukowy), Warszawa 2019

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, P. Litwiński (red.) Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz, A. Grzelak (red.), Warszawa 2019

- Materiały podane przez prowadzącego w trakcie zajęć

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CwC_U06 Student umie rozwiązywać problemy związane z ochroną prywatności i danych osobowych - weryfikacja w ramach quizów, kazusów, prezentacji

Opis punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 15h

Przygotowanie się do zajęć: 30h

Suma godzin: 45h

Liczba punktów ECTS 45h/25=3

Metody i kryteria oceniania:

Metody: Zajęcia z elementami warsztatowymi, prowadzony na platformie MS Teams

Typ oceniania: obecność, prezentacje, quizy, zadania do samodzielnego opisania

Kryteria oceniania:

EK1. Umie rozwiązywać problemy związane z ochroną prywatności i danych osobowych

Na ocenę 2 (ndst) nie umie rozwiązywać problemy związane z ochroną prywatności i danych osobowych

Na ocenę 3 (dst) umie bardzo ogólnie rozwiązywać problemy związane z ochroną prywatności i danych osobowych

Na ocenę 4 (db) umie ogólnie rozwiązywać problemy związane z ochroną prywatności i danych osobowych

na ocenę 5 (bdb) umie rozwiązywać problemy związane z ochroną prywatności i danych osobowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Konieczna-Drzewiecka
Prowadzący grup: Beata Konieczna-Drzewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Prywatność często rozpatrywana jest jako prawo przysługujące jednostce. Prawo do prywatności funkcjonuje w niemal wszystkich współczesnych jurysdykcjach, chociaż w wielu sytuacjach może być ograniczane. W Polsce prawo to gwarantowane jest w art. 47 Konstytucji oraz w przepisach prawa cywilnego. Prywatność nie jest dobrem samoistnym (art. 23 k.c. nie stanowi o niej wprost), wynika ona przede wszystkim z innego dobra osobistego, jakim jest cześć (godność, dobre imię). Naruszanie prywatności jest przestępstwem.

Art. 51 Konstytucji stanowi natomiast, że "nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby." Prywatność i ochrona danych osobowych to obecnie dobra, których cena z dnia na dzień rośnie. Problemy związane z ich ochroną to główny temat zajęć.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia

Historia zagadnienia

Reforma ochrony danych osobowych

Cel ochrony danych osobowych

Zasady ochrony osobowych

Podmioty odpowiedzialne za ochronę m.in.

Administrator, Współadministrator, Podmiot przetwarzający, osoba upoważniona

Organy ochrony danych osobowych

Prawa osób, których dane dotyczą

Środki techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych

Nowe zasady i nowe rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych: ochron danych w fazie projektowania, domyślna ochrona danych osobowych, szacowanie ryzyka w ochronie danych osobowych, ocena skutków dla ochrony danych osobowych, uprzednie konsultacje

Naruszenia ochrony danych osobowych

Sankcje

Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych

Literatura:

Akty prawne:

Konstytucja RP

Rozporządzenie 2016/697

Dyrektywa 2016/680

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r.

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z 14.12.2018 r.

Ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw z związku z zapewnieniem stosowania RODO

Kodeks pracy

Komentarze do RODO i DODO

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Konieczna-Drzewiecka
Prowadzący grup: Beata Konieczna-Drzewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami stosowania prawa ochrony danych osobowych. Przepisy o ochronie danych osobowych na poziomie unijnym oraz krajowym regulują zasady przetwarzania informacji o osobach fizycznych oraz określają prawa tych osób.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Fajgielski, Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

- RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red. nauk.), Warszawa 2018

- P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich daqnych. Komentarz, P. Litwiński (red.), Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, D. Lubasz (red. naukowy), Warszawa 2019

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, P. Litwiński (red.) Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz, A. Grzelak (red.), Warszawa 2019

- Materiały podane przez prowadzącego w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Konieczna-Drzewiecka
Prowadzący grup: Beata Konieczna-Drzewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Konieczna-Drzewiecka
Prowadzący grup: Beata Konieczna-Drzewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.