Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-PE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

CwC1_W26

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego.

Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się zasad implikacji teorii ekonomii na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Wymagania wstępne: Brak.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się zasad implikacji teorii ekonomii na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Wymagania wstępne: Brak.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Makroekonomia, N. Gregory Mankiw, Mark P.Taylor, Warszawa 2016 r.

2) System rynkowy, M. Nasiłowski, M. Garbicz, (red.), Warszawa 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1) Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski, Warszawa 2021 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

CwC1_W26 Student zna i rozumie źródła i zakres ekonomii, w aspekcie ewolucji i współczesnych uwarunkowań

Opis ECTS Aktywność studenta Nakład pracy studenta

Udział w zajęciach 15

Przygotowanie do zajęć 15

Konsultacje 15

Przygotowanie do zaliczenia zajęć 30

Suma godzin 75

Liczba ECTS 3

Metody i kryteria oceniania:

Metoda dydaktyczna:

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia prowadzone są zdalnie.

Stosowana jest aplikacja MS Teams oraz Umail.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad638e09e54b7492fa62af552bf0e6a59%40thread.tacv2/conversations?groupId=6afb24ea-a215-4479-9330-0b155b1fbbd2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kryteria oceniania:

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny, dwa pytania otwarte.

Wiedza:

CwC1_W26 Student zna i rozumie źródła i zakres ekonomii, w aspekcie ewolucji i współczesnych uwarunkowań

ndst Student nie zna i nie rozumie źródeł i zakresu ekonomii, zarówno w aspekcie ewolucji jak i współczesnych uwarunkowań

dst Student w stopniu podstawowym zna i rozumie źródła i zakres ekonomii, w aspekcie ewolucji i współczesnych uwarunkowań

db Student zna i rozumie źródła i zakres ekonomii, w aspekcie ewolucji i współczesnych uwarunkowań

bdb Student bardzo dobrze zna i rozumie źródła i zakres ekonomii, w aspekcie ewolucji i współczesnych uwarunkowań

Zaliczenie przedmiotu:

Praca pisemna (grupy 2-3 osobowe). Dwa pytania otwarte. Objętość łączna wszystkich odpowiedzi ok. 10 str. A4 z bibliografią.

1 pytanie = 5 pkt

0-5 pkt ndst

6 pkt dst

7 pkt dst+

8 pkt db

9 pkt db+

10 pkt bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się zasad implikacji teorii ekonomii na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Wymagania wstępne: Brak.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się zasad implikacji teorii ekonomii na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Wymagania wstępne: Brak.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Makroekonomia, N. Gregory Mankiw, Mark P.Taylor, Warszawa 2016 r.

2) System rynkowy, M. Nasiłowski, M. Garbicz, (red.), Warszawa 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1) Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski, Warszawa 2021 r.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.