Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Social Media- ujęcie socjologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-SMus Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Social Media- ujęcie socjologiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W18.

Literatura:

1. A. Mac, E-Przyjaciele. Zobacz, co media społecznościowe mogą zrobić dla twojej firmy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.

2. A. Miotk, Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

3. A. Podlaski, Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w Social Media, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.

4. D. Kirkpatrick, Efekt Facebooka, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

5. E. Bailyn¸ Przechytrzyć Social Media, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

6. E. Deckers, J. Falls, Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

7. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

8. K. Pankiewicz (red.), E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.

9. M. Czaplicka, Zarządzanie kryzysem w social media, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.

10. M. Sadowski, Rewolucja Social Media, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

11. W. Gustowski, Komunikacja w mediach społecznościowych, Wydawnictwo Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia:

CwC1_W18 - student zna prawne, ekonomiczne, społeczne oraz techniczne aspekty mediów społecznościowych.

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 15 godzin.

Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej - 20 godzin.

Przygotowanie do dyskusji podczas zajęć dydaktycznych - 20 godzin.

Studia literaturowe - 20 godzin.

Konsultacje - 15 godzin.

Łącznie 90 godzin / 30 godzin = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

1. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach – dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach dla studiów stacjonarnych niezależnie od powodu absencji. Większa liczba nieobecności dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku długoterminowego zwolnienia lekarskiego lub rekonwalescencji szpitalnej.

2. Prezentacja tematyczna oraz dyskusja. Prezentacja tematyczna powinna obejmować ważne i aktualne społecznie-ekonomicznie-politycznie zjawiska, których przestrzenią realizacji są media społecznościowe. W trakcie zajęć dydaktycznych odbywa się dyskusja na temat prezentowany przez studentów.

Dla wskazanych form sprawdzania wiedzy przyjmuje się poniższe progi punktowe i kryteria oceny:

Ocena bardzo dobry (5) – od 90% do 100%;

Ocena dobry plus (4,5) – od 80% do 90%;

Ocena dobry (4) – od 70% do 80%;

Ocena dostateczny plus (3,5) – od 65% do 70%;

Ocena dostateczny (3) – od 60% do 65%;

Ocena niedostateczny (2) – poniżej 60%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Olszewski
Prowadzący grup: Bartosz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1. A. Mac, E-Przyjaciele. Zobacz, co media społecznościowe mogą zrobić dla twojej firmy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.

2. A. Miotk, Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

3. A. Podlaski, Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w Social Media, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.

4. D. Kirkpatrick, Efekt Facebooka, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

5. E. Bailyn¸ Przechytrzyć Social Media, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

6. E. Deckers, J. Falls, Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

7. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

8. K. Pankiewicz (red.), E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.

9. M. Czaplicka, Zarządzanie kryzysem w social media, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.

10. M. Sadowski, Rewolucja Social Media, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

11. W. Gustowski, Komunikacja w mediach społecznościowych, Wydawnictwo Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2012.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Olszewski
Prowadzący grup: Bartosz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.