Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys prawa Stanów Zjednoczonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-ZPSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys prawa Stanów Zjednoczonych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty monograficzne i konwersatoria Prawa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Studenci otrzymują postawową wiedzę z zakresu prawa amerykańskiego, w tym zwłaszcza z zakresu praw i obowiązków jednostki wynikających z Karty Praw. Zajecia rozpoczynają się omówieniem podstawowych zasad federalnej Konstytucji i federalizmu amerykańskiego,

Pełny opis:

1.Podstawowe instytucje w Konstytucji federalnej USA, rola Sądu Najwyższego USA

2. Federalizm amerykański i kompetencje stanów

3. Wolność religijna

4. Wolność słowa

5. Prawo do posiadania broni

6. Gwarancje procesowe w postępowaniu karnym (2 jednostki)

7. Gwarancje procesowe w postępowaniu cywilnym (2 jednostki)

8. Ława przysięgłych

9. Podatki w USA

10. Prawo imigracyjne i naturalizacyjne

11. Obowiazki obywateli USA

Literatura:

W.Kwiatkowski, Rzetelny proces sądowy w Stanach Zjednoczonych Ameryk [w] Rzetelny Proces Sądowy , 2021, Wydawnictwo SWWS, s.275-288,

Ameryka. Instytucje i społeczeństwo 1607-2017 / Lewicki Zbigniew (red.), 2017, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA,

Ameryka. Polityka, prawo, społeczeństwo, / Lewicki Zbigniew (red.) 2014, Oficyna Wydawnicza ASPRA

Prawo amerykańskie. Roman Tokarczyk, Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze

Zalecane książki i źródła internetowe

Documents for American Legal History http://vi.uh.edu/pages/alh.html.

Jay M. Feinman, Law 101: Everything You Need To Know About The American Legal System. Oxford: 2000, Oxford University Press

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3 - Obecność na zajęciach oraz aktywność na zajęciach

na ocenę 4-5 zaliczenie testu na ostatnich zajeciach

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kwiatkowski
Prowadzący grup: Wojciech Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci otrzymują postawową wiedzę z zakresu prawa amerykańskiego, w tym zwłaszcza z zakresu praw i obowiązków jednostki wynikających z Karty Praw. Zajecia rozpoczynają się omówieniem podstawowych zasad federalnej Konstytucji i federalizmu amerykańskiego,

Pełny opis:

1.Podstawowe instytucje w Konstytucji federalnej USA, rola Sądu Najwyższego USA

2. Federalizm amerykański i kompetencje stanów

3. Wolność religijna

4. Wolność słowa

5. Prawo do posiadania broni

6. Gwarancje procesowe w postępowaniu karnym (2 jednostki)

7. Gwarancje procesowe w postępowaniu cywilnym (2 jednostki)

8. Ława przysięgłych

9. Podatki w USA

10. Prawo imigracyjne i naturalizacyjne

11. Obowiazki obywateli USA

Literatura:

W.Kwiatkowski, Rzetelny proces sądowy w Stanach Zjednoczonych Ameryk [w] Rzetelny Proces Sądowy , 2021, Wydawnictwo SWWS, s.275-288,

Ameryka. Instytucje i społeczeństwo 1607-2017 / Lewicki Zbigniew (red.), 2017, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA,

Ameryka. Polityka, prawo, społeczeństwo, / Lewicki Zbigniew (red.) 2014, Oficyna Wydawnicza ASPRA

Prawo amerykańskie. Roman Tokarczyk, Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze

Zalecane książki i źródła internetowe

Documents for American Legal History http://vi.uh.edu/pages/alh.html.

Jay M. Feinman, Law 101: Everything You Need To Know About The American Legal System. Oxford: 2000, Oxford University Press

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)