Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International Investment Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-IntInvL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Investment Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Konwersatorium w języku obcym
Przedmioty monograficzne i konwersatoria Prawa
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności: PR_U10

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawami międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Szczególny nacisk zostaje położony na mechanizmy arbitrażu inwestycyjnego.

Pełny opis:

Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z podstawami międzynarodowego prawa inwestycyjnego (typową treścią BIT, IIA, umów FTA). Szczególny nacisk zostanie położony na mechanizmy arbitrażu inwestycyjnego, w tym potrzebę jego reformy (prace UNCITRAL Working Group III).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, Warszawa 2016

M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

United Nations Conference on Trade and Development, The Rise Of Regionalism In International Investment Policymaking: Consolidation or Complexity?, UNCTAD Issue Note 3/2013, za: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d8_en.pdf

A. Ali Ghouri, The Evolution of Bilateral Investment Treaties, Investment Treaty Arbitration and International Investment Law, International Arbitration Law Review 2011, vol. 14, nr 6

A. Newcombe, L. Paradell, Law and Practice of Investment Treaties, Kluwer Law International 2009 (rozdz. 1)

E. Zagórska-Prątnicka, Dwustronne umowy o wzajemnej ochronie inwestycji, Biuletyn Arbitrażowy 2009, nr 9

United Nations Conference on Trade and Development, Scope and Development, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, za: http://unctad.org/en/Docs/diaeia20102_en.pdf

S.H. Nikièma, Best Practices. Definition of Investor, International Institute for Sustainable Development, za: https://www.iisd.org/pdf/2012/best_practices_definition_of_investor.pdf

United Nations Conference on Trade and Development, Expropriation, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, za: http://unctad.org/en/Docs/unctaddiaeia2011d7_en.pdf

M. Świątkowski, Czy wyrok sądu stanowi „inwestycję” w rozumieniu traktatów o ochronie inwestycji?, (w:) M. Łaszczuk (red.), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski, Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012

United Nations Conference on Trade and Development, Fair and Equitable Treatment, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, za: http://unctad.org/en/Docs/unctaddiaeia2011d5_en.pdf

A. Martinez, Invoking State Defenses in Investment Treaty Arbitration', (w:) M. Waibel , A. Kaushal (red.), The Backlash against Investment Arbitration, Kluwer Law International 2010

J. Sicard-Mirabal, Yves Derains, Introduction to Investor-State Arbitration, Kluwer Law International 2018

M. Świątkowski, Dlaczego Polska nie jest stroną Konwencji waszyngtońskiej o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych?, (w:) J. Okolski (red.), A. Całus, M. Pazdan, S. Sołtysiński, T. Wardyński, S. Włodyka, Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010

K. Czech, O przystąpieniu Polski do konwencji waszyngtońskiej: debata na argumenty prawne, ekonomiczne, czy reputacyjne?, (w:) M. Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017

P. Bernardini, ICSID Versus Non-ICSID Investment Treaty Arbitration?, (w:) M.A. Fernández-Ballesteros, D. Arias (red.), Liber Amicorum Bernardo Cremades, La Ley 2010

Ł. Kaługa, Specyfika międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego, Mik C. (red.), Arbitraż w prawie międzynarodowym, Warszawa 2014

S.D. Franck, Development and Outcomes of Investment Treaty Arbitration, Harvard International Law Journal 2009, vol. 50, nr 2

A. Nilsson, O. Englesson, Inconsistent Awards in Investment Treaty Arbitration: Is an Appeals Court Needed?, Journal of International Arbitration 2013, vol. 30, nr 5

Z. Kosteczka, Amicus curiae w arbitrażu inwestycyjnym, Biuletyn Arbitrażowy 2010-2011, nr 4 (16)

J. Kozikowski, Nowe reguły jawności UNCITRAL w kontekście Polski i dalszego rozwoju standardów jawności w arbitrażu międzynarodowym, ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, nr 4

P. Nisztor, Milionowe wydatki na prawników nie idą w błoto, Puls Biznesu, 8 sierpnia 2012 r., wyd.elektroniczne

Ch.N. Brower, Are Fear, Disinformation, Politics and the European Commission Becoming The Four Horsemen Of The Apocalypse For International Investment Dispute Arbitration?, Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones 2015, vol. 8, nr 3

Ł. Kułaga, Unia Europejska a zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym, Europejski Przegląd Sądowy, kwiecień 2017

S. Hindelang, Study on Investor-State Dispute Settlement (‘ISDS’) and Alternatives of Dispute Resolution in International Investment Law, (w:) European Parliament, Directorate-General for External Policies of the Union, Investor-State Dispute Settlement (ISDS) provisions in the EU’s International Investment Agreements, vol. 2, wrzesień 2014, za: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2525063

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_U10: student potrafi posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

Udział w konwersatorium: 15h

Przygotowanie do zaliczeni: 30 h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 40h

Konsultacje: 5h

SUMA GODZIN: 90h = około 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Moot exercise (ćwiczenie praktyczne) na koniec konwersatorium (każdy student zobowiązany do ustnego wystąpienia jako pełnomocnik w hipotetycznej sprawie inwestycyjnej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Czech
Prowadzący grup: Konrad Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawami międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Szczególny nacisk zostaje położony na mechanizmy arbitrażu inwestycyjnego.

Pełny opis:

Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z podstawami międzynarodowego prawa inwestycyjnego (typową treścią BIT, IIA, umów FTA). Szczególny nacisk zostanie położony na mechanizmy arbitrażu inwestycyjnego, w tym potrzebę jego reformy (prace UNCITRAL Working Group III).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, Warszawa 2016

M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

United Nations Conference on Trade and Development, The Rise Of Regionalism In International Investment Policymaking: Consolidation or Complexity?, UNCTAD Issue Note 3/2013, za: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d8_en.pdf

A. Ali Ghouri, The Evolution of Bilateral Investment Treaties, Investment Treaty Arbitration and International Investment Law, International Arbitration Law Review 2011, vol. 14, nr 6

A. Newcombe, L. Paradell, Law and Practice of Investment Treaties, Kluwer Law International 2009 (rozdz. 1)

E. Zagórska-Prątnicka, Dwustronne umowy o wzajemnej ochronie inwestycji, Biuletyn Arbitrażowy 2009, nr 9

United Nations Conference on Trade and Development, Scope and Development, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, za: http://unctad.org/en/Docs/diaeia20102_en.pdf

S.H. Nikièma, Best Practices. Definition of Investor, International Institute for Sustainable Development, za: https://www.iisd.org/pdf/2012/best_practices_definition_of_investor.pdf

United Nations Conference on Trade and Development, Expropriation, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, za: http://unctad.org/en/Docs/unctaddiaeia2011d7_en.pdf

M. Świątkowski, Czy wyrok sądu stanowi „inwestycję” w rozumieniu traktatów o ochronie inwestycji?, (w:) M. Łaszczuk (red.), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski, Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012

United Nations Conference on Trade and Development, Fair and Equitable Treatment, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, za: http://unctad.org/en/Docs/unctaddiaeia2011d5_en.pdf

A. Martinez, Invoking State Defenses in Investment Treaty Arbitration', (w:) M. Waibel , A. Kaushal (red.), The Backlash against Investment Arbitration, Kluwer Law International 2010

J. Sicard-Mirabal, Yves Derains, Introduction to Investor-State Arbitration, Kluwer Law International 2018

M. Świątkowski, Dlaczego Polska nie jest stroną Konwencji waszyngtońskiej o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych?, (w:) J. Okolski (red.), A. Całus, M. Pazdan, S. Sołtysiński, T. Wardyński, S. Włodyka, Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010

K. Czech, O przystąpieniu Polski do konwencji waszyngtońskiej: debata na argumenty prawne, ekonomiczne, czy reputacyjne?, (w:) M. Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017

P. Bernardini, ICSID Versus Non-ICSID Investment Treaty Arbitration?, (w:) M.A. Fernández-Ballesteros, D. Arias (red.), Liber Amicorum Bernardo Cremades, La Ley 2010

Ł. Kaługa, Specyfika międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego, Mik C. (red.), Arbitraż w prawie międzynarodowym, Warszawa 2014

S.D. Franck, Development and Outcomes of Investment Treaty Arbitration, Harvard International Law Journal 2009, vol. 50, nr 2

A. Nilsson, O. Englesson, Inconsistent Awards in Investment Treaty Arbitration: Is an Appeals Court Needed?, Journal of International Arbitration 2013, vol. 30, nr 5

Z. Kosteczka, Amicus curiae w arbitrażu inwestycyjnym, Biuletyn Arbitrażowy 2010-2011, nr 4 (16)

J. Kozikowski, Nowe reguły jawności UNCITRAL w kontekście Polski i dalszego rozwoju standardów jawności w arbitrażu międzynarodowym, ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, nr 4

P. Nisztor, Milionowe wydatki na prawników nie idą w błoto, Puls Biznesu, 8 sierpnia 2012 r., wyd.elektroniczne

Ch.N. Brower, Are Fear, Disinformation, Politics and the European Commission Becoming The Four Horsemen Of The Apocalypse For International Investment Dispute Arbitration?, Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones 2015, vol. 8, nr 3

Ł. Kułaga, Unia Europejska a zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym, Europejski Przegląd Sądowy, kwiecień 2017

S. Hindelang, Study on Investor-State Dispute Settlement (‘ISDS’) and Alternatives of Dispute Resolution in International Investment Law, (w:) European Parliament, Directorate-General for External Policies of the Union, Investor-State Dispute Settlement (ISDS) provisions in the EU’s International Investment Agreements, vol. 2, wrzesień 2014, za: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2525063

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.