Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-H-Ef Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy filozofii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

1. Przedmiot filozofii. Powstanie filozofii. Podstawowe działy filozofii.

Epoki filozofii europejskiej.

2. Filozofia starożytna. Okresy filozofii starożytnej. Najważniejsi przedstawiciele poszczególnych okresów: Tales, Heraklit, Demokryt,

Pitagoras, Sokrates, Platon.

3. Filozofia Arystotelesa, stoicy, epikurejczycy, sceptycy.

4. Filozofia średniowieczna. Scholastyka i mistyka średniowieczna. Najważniejsi przedstawiciele filozofii średniowiecznej: św. Anzelm,

św. Tomasz z Akwinu, Duns Szkot, Ockham.

5. Filozofia nowożytna. Galileusz i filozofia Kartezjusza.

Systemy Spinozy i Leibniza.

6. Filozofia Oświecenie

7. Filozofia krytyczna Immanuela Kanta.: teoria poznania i etyka.

8. Filozofia pozytywistyczna. Wczesne wątki pozytywistyczne w Średniowieczu i w Oświeceniu. Pierwszy pozytywizm:August Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer.

Drugi pozytywizm: R. Avenarirus i E. Mach. Empiryzm logiczny i jego przedstawiciele.

9. Fenomenologia i egzystencjalizm. Przedstawiciele fenomenologii:E. Husserl, Maurice Merelau Ponty, R. Ingarden. Filozofia egzystencjalna: M. Heidegger, J.P. Sartre, A. Camus, K. Jaspers.

9. Filozofia analityczna. Pojęcie filozofii analitycznej i główni jej przedstawiciele.

10. Wybrane problemy ontologii. Pojęcie materii, czasu i przestrzeni. Umysł a ciało. Determinizm a wolna wola.

11. Etyka opisowa a normatywna. Wypowiedzi oceniające a normy. W jaki sposób poznajemy wartość etyczną danego czynu. Utylitaryzm. Etyka chrześcijańska i etyka niezależna.

12. Filozofia nauki. Teorie naukowe i nienaukowe. pojęcia fikcyjne. Uzasadnianie twierdzeń. przewidywanie zjawisk a ich wyjaśnianie.

13. Filozofia polityki. przedmiot filozofii polityki. Poglądy polityczne: Platona, Hobbesa, Locka, Milla oraz Marksa. Współczesne teorie polityki.

Literatura:

1. Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii.

2. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, II, III

3. Jan Hartman, Wstęp do filozofii,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawowe zagadnienia filozoficzne oraz ich rys historyczny.

Student m wiedzę na temat poszczególnych epok filozofii.

Potrafi ustosunkować się do poglądów głównych filozofów z poszczególnych epok i potrafi znaleźć współczesne odpowiedniki tych poglądów.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2: Student nie zna podstawowych zagadnień filozoficznych i nie zna przedstawicieli głównych epok filozoficznych.

na ocenę 3: Student w dostatecznym stopniu zna podstawowe problemy filozoficzne oraz umie wymienić przedstawicieli poszczególnych kierunków filozoficznych.

na ocenę 4: student zna dobrze podstawowe zagadnienia filozoficzne oraz potrafi wymienić przedstawicieli poszczególnych kierunków filozoficznych.

na ocenę 5: Student bardzo dobrze orientuje się w podstawowych zagadnieniach filozoficznych oraz potrafi wymienić przedstawicieli poszczególnych okresów w dziejach myśli filozoficznej oraz przedstawicieli poszczególnych kierunków filozoficznych oraz potrafi wskazać współczesne ich odpowiedniki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Mieczysław Omyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Mieczysław Omyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Mieczysław Omyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.