Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Women in Roman Private and Public Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-WiRPaPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Women in Roman Private and Public Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Konwersatorium w języku obcym
Przedmioty monograficzne i konwersatoria Prawa
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02;

PR_W03;

PR_W04;

PR_W06;

PR_W07;

PR_U01;

PR_U02;

PR_U07;

PR_U09;

SM1_K04;

SM1_W01;

SM1_W13;

SM1_W15

SM2_K08;

SM2_K01;

SM2_K02;

SM2_U01;

SM2_U02;

AD2_K02;

AD2_U05;

AD2_U09;

AD2_U10;

AD2_W02;

AD2_W06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: wykład monograficzny

Cele przedmiotu: Analiza pozycji kobiet w Rzymie na podstawie źródeł prawniczych i literackich.

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Zagadnienia wstępne - Topos kobiety: matka, żona, córka - Kobieta w okresie archaicznym - Zdolność do czynności prawnych kobiet - Małżeństwo - Rozwód - Prostytucja - Życie zawodowe kobiet - Procesy z udziałem kobiet - Kobieta w prawie publicznym .

Metody oceny:egzamin pisemny

Literatura:

GARDNER J.F., Women in Roman Society and Law, London 1986 (reprint 1995)

BAUMAN R., Women and Politics in Ancient Rome

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1:Zna i rozumie pozycję kobiet w starożytnym Rzymie

EK2:Posiada umiejętność analizy tekstów źródłowych

EK3:Posiada umiejętność analizy tekstów prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych

EK 4: Posiada umiejętność rozwiązywania kazusów

EK 5: Łączy wiedzę i umiejętności prawnicze z umiejętnością analizy tekstów źródłowych

Godziny zajec (wg planu studiów) z nauczycielem 30 h

1

Praca własna studenta: przygotowanie do zajec 70 h

SUMA GODZIN 100

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 8

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2

EK1: Nie zna i nie rozumie pozycji kobiet w starożytnym Rzymie

EK2: Nie posiada umiejętności analizy tekstów źródłowych

EK3: Nie posiada umiejętności analizy tekstów prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych

EK 4: Nie posiada umiejętności rozwiązywania kazusów

EK5: Nie potrafi łączyć wiedzy i umiejętności prawnicze z umiejętnością analizy tekstów źródłowych

na ocenę 3

EK1: Zna i rozumie pozycję kobiet w starożytnym Rzymie

EK2: Posiada umiejętność analizy tekstów źródłowych

EK3: Posiada umiejętność analizy tekstów prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych

EK 4: Posiada umiejętność rozwiązywania kazusów

EK5: Potrafi łączyć wiedzę i umiejętności prawnicze z umiejętnością analizy tekstów źródłowych

na ocenę 4

EK1: Dobrze zna i rozumie pozycję kobiet w starożytnym Rzymie

EK2: Posiada dobrą umiejętność analizy tekstów źródłowych

EK3: Posiada dobrą umiejętność analizy tekstów prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych

EK 4: Posiada dobrą umiejętność rozwiązywania kazusów

EK5: Dobrze potrafi łączyć wiedzę i umiejętności prawnicze z umiejętnością analizy tekstów źródłowych

na ocenę 5

EK1: Znakomicie zna i rozumie pozycję kobiet w starożytnym Rzymie

EK2: Posiada bardzo dobrą umiejętność analizy tekstów źródłowych

EK3: Posiada bardzo dobrą umiejętność analizy tekstów prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych

EK 4: Posiada bardzo dobrą umiejętność rozwiązywania kazusów

EK5: Znakomicie potrafi łączyć wiedzę i umiejętności prawnicze z umiejętnością analizy tekstów źródłowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarwacka
Prowadzący grup: Anna Tarwacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarwacka
Prowadzący grup: Anna Tarwacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.