Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Łacińska terminologia prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-Łtp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Łacińska terminologia prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01;


PR_W03;


PR_W09

Skrócony opis:

Omówienie stosowanej w nauce prawa terminologii łacińskiej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:I. Łacińskie terminy prawnicze w naukach historycznych. II. Łacińskie terminy prawnicze w teorii prawa i części ogólnej prawa cywilnego. III. Łacińskie terminy prawnicze w prawie rzeczowym. IV. Łacińskie terminy prawnicze w prawie spadkowym. V. Łacińskie terminy prawnicze w prawie rodzinnym. VI. Łacińskie terminy prawnicze w prawie zobowiązań i prawie handlowym. VII. Łacińskie terminy prawnicze w procesie cywilnym. VIII. Łacińskie terminy prawnicze w prawie międzynarodowym prywatnym. IX. Łacińskie terminy prawnicze w prawie i postępowaniu karnym. X. Paremie łacińskie.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. W. Wołodkiewicz, Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010; 2. M. Kuryłowicz, Słownik zwrotów i sentencji łacińskich, Kraków 1999

Literatura uzupełniająca: 1. W. Bojarski – W. Dajczak – A. Sokala, Verba iuris. Reguły i Kazusy prawa rzymskiego, Poznań 2000; 2. J. Zajadło, Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W01: Zna i rozumie charakter i znaczenie stosowania terminologii łacińskiej w języku prawniczym oraz jej relację do innych nauk

oraz sposób definiowania pojęć łacińskich w języku prawniczym

PR_W03: Zna i rozumie procesy kształtowania się języka prawniczego w zakresie terminologii łacińskiej

PR_W09:Zna i rozumie procesy zmian zachodzących terminologii łacińskiej języka prawniczego , w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem na platformie Teams 15h

Praca własna studenta, przygotowanie do zajęć 30h

konsultacje 5h

SUMA GODZIN 50h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład konwencjonalny, MS Teams: xn2nry9

Metody oceny: egzamin pisemny na platformie Moodle

Na ocenę 2

PR_W01: Nie zna i nie rozumie charakteru i znaczenia stosowania terminologii łacińskiej w języku prawniczym oraz jej relację do innych nauk

oraz sposób definiowania pojęć łacińskich w języku prawniczym

PR_W03: Nie zna i nie rozumie procesów kształtowania się języka prawniczego w zakresie terminologii łacińskiej

PR_W09:Nie zna i nie rozumie procesów zmian zachodzących terminologii łacińskiej języka prawniczego , w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 3

PR_W01: Zna i rozumie charakter i znaczenie stosowania terminologii łacińskiej w języku prawniczym oraz jej relację do innych nauk

oraz sposób definiowania pojęć łacińskich w języku prawniczym

PR_W03: Zna i rozumie procesy kształtowania się języka prawniczego w zakresie terminologii łacińskiej

PR_W09:Zna i rozumie procesy zmian zachodzących terminologii łacińskiej języka prawniczego , w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 4

PR_W01: Dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie stosowania terminologii łacińskiej w języku prawniczym oraz jej relację do innych nauk

oraz sposób definiowania pojęć łacińskich w języku prawniczym

PR_W03: Dobrze zna i rozumie procesy kształtowania się języka prawniczego w zakresie terminologii łacińskiej

PR_W09:Dobrze zna i rozumie procesy zmian zachodzących terminologii łacińskiej języka prawniczego , w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 5

PR_W01: Bardzo dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie stosowania terminologii łacińskiej w języku prawniczym oraz jej relację do innych nauk

oraz sposób definiowania pojęć łacińskich w języku prawniczym

PR_W03: Bardzo dobrze zna i rozumie procesy kształtowania się języka prawniczego w zakresie terminologii łacińskiej

PR_W09: Bardzo dobrze zna i rozumie procesy zmian zachodzących terminologii łacińskiej języka prawniczego , w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarwacka
Prowadzący grup: Anna Tarwacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarwacka
Prowadzący grup: Anna Tarwacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarwacka
Prowadzący grup: Anna Tarwacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarwacka
Prowadzący grup: Anna Tarwacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)