Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

E-commerce in EU law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-EEUL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: E-commerce in EU law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course concentrates on selected European Union legal instruments and policy to regulate electronic commerce. Both existing legislation and newly introduced legislation that is not yet in force will be discussed. The course will focus in particular on the changes introduced by the Digital Services Act and the Digital Markets Act.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course concentrates on selected European Union legal instruments and policy to regulate electronic commerce. Both existing legislation and newly introduced legislation that is not yet in force will be discussed. The course will focus in particular on the changes introduced by the Digital Services Act and the Digital Markets Act.

Indicative topics:

Regulation of cyberspace

Sources of EU law on e-commerce

The concept of information society services

Duties of information society service providers.

Responsibility and liability of intermediaries. New obligations of platforms and gatekeepers

E-commerce and consumer protection

GDPR and ePrivacy

Digital content and digital services contracts

Geoblocking in the light of EU law

Applicable law and jurisdiction

Supervision and redress

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drobek
Prowadzący grup: Piotr Drobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)