Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International Law and Humanitarian Aid

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-ILaHA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Law and Humanitarian Aid
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Konwersatorium w języku obcym
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U10

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące prawa międzynarodowego mającego zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej.

W trakcie konwersatorium są przedstawiane i analizowane podstawowe międzynarodowe standardy prawne mające zastosowanie do pomocy humanitarnej. Jego celem jest także refleksja i dyskusja nad wyzwaniami związanymi z kryzysami humanitarnymi i pomocą humanitarną z perspektywy prawa międzynarodowego. Założeniem konwersatorium jest, by stanowiło swoiste "food for thoughts" w tym zakresie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, P. Grzebyk, E. Mikos-Skuza (red.), Warszawa 2016;

2. The International Law of Disaster Relief, eds. David D. Caron, Michael J. Kelly Anastasia Telesetsky, CUP 2014

Informacja o dodatkowych materiałach jest przekazywana na bieżąco w trakcie zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Student zna podstawowe pojęcia związane z pomocą humanitarną, jej założenia oraz pisemnie i ustnie prezentuje w języku angielskim wiedzę w tym zakresie, w tym posługuje się właściwą terminologia angielską

EK 2: Student pisemnie i ustnie prezentuje w języku angielskim międzynarodowe standardy prawne mające zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej, uwzględniając ich specyfikę i treść

EK 3: Student analizuje dostępne w języku angielskim źródła prawa międzynarodowego mającego zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej, wyciąga na podstawie analizy wnioski oraz dokonuje w języku angielskim poprawnego streszczenia tych źródeł

EK 4: Student analizuje aktualne wyzwania dotyczące kryzysów humanitarnych i pomocy humanitarnej z perspektywy prawa międzynarodowego oraz pisemnie i ustnie w języku angielskim przedstawia wnioski na podstawie takiej analizy

Udział w konwersatorium: 15 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 40 h

Przygotowanie referatu: 30 h

Przygotowanie do kolokwium: 15 h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25 = 4 ECTS

4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gałka
Prowadzący grup: Katarzyna Gałka
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20869
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące prawa międzynarodowego mającego zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej.

W trakcie konwersatorium są przedstawiane i analizowane podstawowe międzynarodowe standardy prawne mające zastosowanie do pomocy humanitarnej. Jego celem jest także refleksja i dyskusja nad wyzwaniami związanymi z kryzysami humanitarnymi i pomocą humanitarną z perspektywy prawa międzynarodowego. Założeniem konwersatorium jest, by stanowiło swoiste "food for thoughts" w tym zakresie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, P. Grzebyk, E. Mikos-Skuza (red.), Warszawa 2016;

2. The International Law of Disaster Relief, eds. David D. Caron, Michael J. Kelly Anastasia Telesetsky, CUP 2014

Informacja o dodatkowych materiałach jest przekazywana na bieżąco w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat pojęć i instytucji prawa międzynarodowego, w tym prawa międzynarodowego humanitarnego, prawa międzynarodowego praw człowieka, prawa międzynarodowego uchodźczego. Podstawowa wiedza na temat prawa organizacji międzynarodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gałka
Prowadzący grup: Katarzyna Gałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.