Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo fundacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-PFu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo fundacyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty monograficzne i konwersatoria Prawa
Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20872
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01, PR_W02, PR_W04, PR_W06, PR_W07, PR_W08, PR_W09, PR_W10, PR_U02,PR_K04 ,

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących tworzenia, organizacji, funkcjonowania i ustania fundacji modelowej uwzględniając orzecznictwo, poglądy doktryny, praktykę obrotu.

Pełny opis:

Pojęcie i rodzaje fundacji

Zasady i tryb tworzenia fundacji

Reguły funkcjonowania fundacji

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

Nadzór nad działalnością fundacji

Przedstawicielstwa fundacji zagranicznych w Polsce

Likwidacja fundacji

Fundacje w prawie UE

Literatura:

H. Cioch, Prawo fundacyjne, Kraków 2005

H. Cioch, A. Kidyba, Ustawa o fundacjach. Komentarz, Kraków 2010

B. Sagan, J. Strzępka, Prawo o fundacjach. Komentarz, Katowice 1992

P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2018

Materiały udostępnione przez prowadzącą wykład

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W01, student zna charakter i znaczenie nauk prawnych prawa fundacyjnego oraz ich relację do innych nauk, jak również potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwych dla prawa fundacyjnego,

PR_W02, student zna źródła i charakter norm prawa fundacyjnego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów,

PR_W04, student zna strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa fundacyjnego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

,PR_W06, student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa fundacyjnego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat, PR_W07, student zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa fundacyjnego,

PR_W08, student zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa fundacyjnego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa fundacyjnego,

PR_W09, student zna proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym,

PR_W10, student zna poglądy doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa fundacyjnego,

PR_U02, posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa fundacyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych,

PR_K04 , potrafi właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie.

udział w wykładzie 30

konsultacje 15

przygotowanie do egzaminu 25

Metody i kryteria oceniania:

PR_W01,

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę2: student nie zna charakteru i znaczenia nauk prawnych prawa fundacyjnego oraz ich relacji do innych nauk, jak również potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwych dla prawa fundacyjnego,

Na ocenę 3, 3 plus: student zna jedynie podstawowe cechy charakteru i znaczenia nauk prawnych prawa fundacyjnego oraz ich relacji do innych nauk, jak również potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwych dla prawa fundacyjnego

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą znajomość podstawowych cech charakteru i znaczenia nauk prawnych prawa fundacyjnego oraz ich relacji do innych nauk, jak również potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwych dla prawa fundacyjnego

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą znajomość podstawowych cechy charakteru i znaczenia nauk prawnych prawa fundacyjnego oraz ich relacji do innych nauk, jak również potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwych dla prawa fundacyjnego

PR_W02,

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę 2: student nie zna źródeł i charakter norm prawa fundacyjnego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 3, 3 plus: student zna jedynie podstawowe źródła i charakter norm prawa fundacyjnego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą znajomość źródeł i charakteru norm prawa fundacyjnego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobra znajomość źródeł i charakter norm prawa fundacyjnego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W04,

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę 2: student nie zna struktury, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa fundacyjnego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 3, 3 plus: student zna jedynie podstawowe elementy struktury, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa fundacyjnego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą znajomość struktury, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa fundacyjnego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą znajomość struktury, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa fundacyjnego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W06,

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę 2: student nie ma wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa fundacyjnego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 3, 3 plus: student ma jedynie podstawową wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa fundacyjnego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 4, 4 plus: student ma dobrą wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa fundacyjnego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 5: student ma wielce pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa fundacyjnego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

PR_W07,

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę 2: student nie zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa fundacyjnego

Na ocenę 3, 3 plus: student zna jedynie podstawowe metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa fundacyjnego

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą wiedzę w zakresie metod i narzędzi, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa fundacyjnego

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę w zakresie metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa fundacyjnego

PR_W08,

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę 2: student nie zna zasad stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa fundacyjnego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa fundacyjnego

Na ocenę 3, 3 plus: student posiada jedynie podstawową wiedzę dotyczącą zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa fundacyjnego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa fundacyjnego

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą wiedzę dotyczącą student zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa fundacyjnego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa fundacyjnego

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą student zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa fundacyjnego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa fundacyjnego

PR_W09

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę 2: student nie zna procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 3, 3 plus: student posiada jedynie podstawową wiedzę dotyczącą zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą wiedzę dotyczącą procesów zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą procesów zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

PR_W10,

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę 2: student nie zna poglądów doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa fundacyjnego

Na ocenę 3, 3 plus: student zna jedynie podstawowe poglądy doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa fundacyjnego

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą wiedzę dotyczącą poglądów doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa fundacyjnego

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą poglądów doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa fundacyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Ewa Skibińska
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20872
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących tworzenia, organizacji, funkcjonowania i ustania fundacji modelowej uwzględniając orzecznictwo, poglądy doktryny, praktykę obrotu.

Pełny opis:

Pojęcie i rodzaje fundacji

Zasady i tryb tworzenia fundacji

Reguły funkcjonowania fundacji

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

Nadzór nad działalnością fundacji

Przedstawicielstwa fundacji zagranicznych w Polsce

Likwidacja fundacji

Fundacje w prawie UE

Literatura:

H. Cioch, Prawo fundacyjne, Kraków 2005

H. Cioch, A. Kidyba, Ustawa o fundacjach. Komentarz, Kraków 2010

B. Sagan, J. Strzępka, Prawo o fundacjach. Komentarz, Katowice 1992

P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2018

Materiały udostępnione przez prowadzącą wykład

Wymagania wstępne:

prawo cywilne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Ewa Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.