Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Parliamentary Oversight over the Council of Ministers and Ministers

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-POCofMM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parliamentary Oversight over the Council of Ministers and Ministers
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02

PR_W03

PR_W04

PR_W06

PR_W07

PR_U01

PR_U02

PR_U07

PR_U09

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza zasadniczego elementu systemu ustrojowego, jakim jest kontrola egzekutywy przez parlament. Wykład obejmuje przedstawienie genezy kontroli parlamentu wobec organów władzy wykonawczej, analizę istoty oraz zakresu funkcji kontrolnej, a także szczegółowe omówienie poszczególnych mechanizmów kontroli i ich efektywności. Istotnym punktem odniesienia dla prowadzonych rozważań są nie tylko przepisy prawa oraz poglądy przedstawicieli doktryny, ale również praktyka parlamentarna.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Geneza kontroli parlamentu wobec organów władzy wykonawczej.

2. Istota funkcji kontrolnej i jej ustrojowe znaczenie.

3. Zakres przedmiotowy funkcji kontrolnej.

4. Rola prawnoustrojowa Sejmu w zakresie wykonywania parlamentarnej

kontroli rządu.

5. Podstawy prawne funkcji kontrolnej.

6. Prawne formy wykonywania parlamentarnej kontroli działalności rządu i ich

stosowanie w praktyce.

Literatura:

1. W. Odrowąż-Sypniewski, The Oversight Function of the Sejm in the Context of the Division of Public Authority and the Principle of Superiority of the Constitution, Parliamentary Oversight over the Council of Ministers and Ministers under Poland’s Constitution, "The Sejm Review Przegląd Sejmowy" 2010.

2. R. Mojak, Parliamentary Oversight over the Council of Ministers and Ministers under Poland’s Constitution,"The Sejm Review Przegląd Sejmowy" 2010.

3. B. Banaszak, A Sejm Investigative Committee as a Form of the Exercise of Oversight by the Sejm,"The Sejm Review Przegląd Sejmowy" 2010.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach oraz aktywność,

- ewentualnie zaliczenie testu (15 min.)

- ewentualnie opracowanie krótkich wypowiedzi pisemnych związanych z realizowanymi tematami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Gierach
Prowadzący grup: Ewelina Gierach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza zasadniczego elementu systemu ustrojowego, jakim jest kontrola egzekutywy przez parlament. Wykład obejmuje przedstawienie genezy kontroli parlamentu wobec organów władzy wykonawczej, analizę istoty oraz zakresu funkcji kontrolnej, a także szczegółowe omówienie poszczególnych mechanizmów kontroli i ich efektywności. Istotnym punktem odniesienia dla prowadzonych rozważań są nie tylko przepisy prawa oraz poglądy przedstawicieli doktryny, ale również praktyka parlamentarna.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Geneza kontroli parlamentu wobec organów władzy wykonawczej.

2. Istota funkcji kontrolnej i jej ustrojowe znaczenie.

3. Zakres przedmiotowy funkcji kontrolnej.

4. Rola prawnoustrojowa Sejmu w zakresie wykonywania parlamentarnej

kontroli rządu.

5. Podstawy prawne funkcji kontrolnej.

6. Prawne formy wykonywania parlamentarnej kontroli działalności rządu i ich

stosowanie w praktyce.

Literatura:

1. W. Odrowąż-Sypniewski, The Oversight Function of the Sejm in the Context of the Division of Public Authority and the Principle of Superiority of the Constitution, Parliamentary Oversight over the Council of Ministers and Ministers under Poland’s Constitution, "The Sejm Review Przegląd Sejmowy" 2010.

2. R. Mojak, Parliamentary Oversight over the Council of Ministers and Ministers under Poland’s Constitution,"The Sejm Review Przegląd Sejmowy" 2010.

3. B. Banaszak, A Sejm Investigative Committee as a Form of the Exercise of Oversight by the Sejm,"The Sejm Review Przegląd Sejmowy" 2010.

Wymagania wstępne:

prawo konstytucyjne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Gierach
Prowadzący grup: Ewelina Gierach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza zasadniczego elementu systemu ustrojowego, jakim jest kontrola egzekutywy przez parlament. Wykład obejmuje przedstawienie genezy kontroli parlamentu wobec organów władzy wykonawczej, analizę istoty oraz zakresu funkcji kontrolnej, a także szczegółowe omówienie poszczególnych mechanizmów kontroli i ich efektywności. Istotnym punktem odniesienia dla prowadzonych rozważań są nie tylko przepisy prawa oraz poglądy przedstawicieli doktryny, ale również praktyka parlamentarna.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Geneza kontroli parlamentu wobec organów władzy wykonawczej.

2. Istota funkcji kontrolnej i jej ustrojowe znaczenie.

3. Zakres przedmiotowy funkcji kontrolnej.

4. Rola prawnoustrojowa Sejmu w zakresie wykonywania parlamentarnej

kontroli rządu.

5. Podstawy prawne funkcji kontrolnej.

6. Prawne formy wykonywania parlamentarnej kontroli działalności rządu i ich

stosowanie w praktyce.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. W. Odrowąż-Sypniewski, The Oversight Function of the Sejm in the Context of the Division of Public Authority and the Principle of Superiority of the Constitution, Parliamentary Oversight over the Council of Ministers and Ministers under Poland’s Constitution, "The Sejm Review Przegląd Sejmowy" 2010; 2. R. Mojak, Parliamentary Oversight over the Council of Ministers and Ministers under Poland’s Constitution,"The Sejm Review Przegląd Sejmowy" 2010; 3. B. Banaszak, A Sejm Investigative Committee as a Form of the Exercise of Oversight by the Sejm,"The Sejm Review Przegląd Sejmowy" 2010)

Literatura uzupełniająca (1.Polish Constitutional Law. The Constitution and Selected Statutowy Materials, E. Gierach, P. Chybalski ed. Warszaw 2009; 2. The Constitution of Poland. A Contextual Analysis, M. Granat, K. Granat, Oxford, London, New York, New Delhi, Sydney 2019)

Wymagania wstępne:

prawo konstytucyjne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.