Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo restrukturyzacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-Pre Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo restrukturyzacyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty monograficzne i konwersatoria Prawa
Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbPR_W02;


PR_W03;


PR_W04;


PR_W06;


PR_W07;


PR_U01;


PR_U02;


PR_U07;


PR_U09

ole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:dr hab. Anna Hrycaj, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. dr hab. Antoni Witosz, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6, Warszawa 2016

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: definiuje i wskazuje elementy postępowania restrukturyzacyjnego

EK2: wyjaśnia pojęcia związane z przebiegiem postępowania o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjnego

EK3: charakteryzuje rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

EK4: określa przebieg właściwego postępowania restrukturyzacyjnego

EK5: charakteryzuje skutki układu

Opis ECTS

Aktywność studenta Nakład pracy studenta

Udział w wykładzie 30

Przygotowanie do wykładu 30

Przygotowanie do egzaminu 30

Konsultacje 10

Suma godzin 100

Liczba ECTS 100 godz./ 25 = 4

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia nr 1

Student definiuje i wskazuje elementy postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 2 (ndst): nie umie zdefiniować i wskazać elementów postępowania restrukturyzacyjnego Na ocenę 3 (dst): poprawnie definiuje i wskazuje niektóre elementy postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 4 (db): definiuje i wskazuje większość elementów postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 5 (bdb): definiuje i wskazuje wszystkie elementy postępowania restrukturyzacyjnego , potrafi podawać aktualne przykłady i problemy

Efekt kształcenia nr 2

Student wyjaśnia pojęcia związane z przebiegiem postępowania o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjnego

Na ocenę 2 (ndst): nie umie wyjaśnić pojęć związanych z postępowaniem o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjnego

Na ocenę 3 (dst): poprawnie wyjaśnia pojęcia związane z postępowaniem o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjnego

Na ocenę 4 (db): swobodnie wyjaśnia pojęcia związane z postępowaniem o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjnego, wyróżnia postępowanie o zatwierdzenie układu

Na ocenę 5 (bdb): wyjaśnia z pełnym zrozumieniem pojęcia związane z postępowaniem o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjnego, potrafi podawać aktualne przykłady i problemy

Efekt kształcenia nr 3

Student charakteryzuje rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 2 (ndst): nie umie scharakteryzować rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 3 (dst): poprawnie ogólnie charakteryzuje rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 4 (db): charakteryzuje w pełni rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 5 (bdb): charakteryzuje w pełni rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego , umie wyjaśnić istotę postępowania sancyjnego, podaje przykłady

Efekt kształcenia nr 4

Student określa przebieg właściwego postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 2 (ndst): nie umie przebiegu właściwego postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 3 (dst): poprawnie określa zasadnicze etapy właściwego postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 4 (db): płynnie określa większość cech właściwego postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 5 (bdb): określa bez zastrzeżeń i szczegółowo przebieg właściwego postępowania restrukturyzacyjnego

Efekt kształcenia nr 5

Student charakteryzuje skutki układu

Na ocenę 2 (ndst): nie umie scharakteryzować skutków układu

Na ocenę 3 (dst): poprawnie scharakteryzuje skutki i rodzaje układów

Na ocenę 4 (db): biegle scharakteryzuje skutki układu, umie określić jego sens

Na ocenę 5 (bdb): scharakteryzuje skutki układu, umie określić dalszy tok związanych z jego wykonaniem, uchyleniem, zmianą

Metoda dydaktyczne i sposoby weryfikacji:

EK1: metoda dydaktyczna: wykład problemowy, wykład konserwatoryjny, sposób weryfikacji: egzamin pisemny

EK2: metoda dydaktyczna: wykład problemowy, wykład konserwatoryjny, sposób weryfikacji: egzamin pisemny

EK3: metoda dydaktyczna: wykład problemowy, wykład konserwatoryjny, sposób weryfikacji: egzamin pisemny

EK4: metoda dydaktyczna: wykład problemowy, wykład konserwatoryjny, sposób weryfikacji: egzamin pisemny

EK5: metoda dydaktyczna: wykład problemowy, wykład konserwatoryjny, sposób weryfikacji: egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczurowski
Prowadzący grup: Tomasz Szczurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego.

Literatura:

Literatura uzupełniająca: A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.), A. Witosz (red.), System prawa handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Warszawa 2020

Wymagania wstępne:

Znajomość prawa handlowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczurowski
Prowadzący grup: Tomasz Szczurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego.

Literatura:

Literatura uzupełniająca: A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.), A. Witosz (red.), System prawa handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Warszawa 2020

Wymagania wstępne:

Znajomość prawa handlowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczurowski
Prowadzący grup: Tomasz Szczurowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSh2wYRYNvZIl63pGt2PEaAkU-kvsXWMSblv79fQM2Ro1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a6fb6491-157e-491f-b56b-6ff28d658823&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego.

Literatura:

Literatura uzupełniająca: I. Gil (red.), Meritum. Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe, Warszawa 2021; A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.), A. Witosz (red.), System prawa handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Warszawa 2020

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczurowski
Prowadzący grup: Tomasz Szczurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.