Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

An advanced - level drafting workshop - Intelectuall Property Rights

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-aALDWIPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: An advanced - level drafting workshop - Intelectuall Property Rights
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Konwersatorium w języku obcym
Przedmioty monograficzne i konwersatoria Prawa
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02

PR_W03

PR_W04

PR_W06

PR_W07

PR_U01

PR_U02

PR_U09

Literatura:

WIPO Intellectual Property Handbook - WIPO PUBLICATION No. 48 (E), ISBN 978-92-805-1291-5, WIPO 2004 Second Edition, Reprinted 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - umiejętność korzystania z wiedzy teoretycznej w zakresie prawa międzynarodowego dla opisania, analizy i rozwiązywania konkretnych kazusów prawnych.

EK 2 - posiadanie umiejętności analizowania znaczenia norm prawnych prawa międzynarodowego w odniesieniu do powstawania zjawisk społecznych.

EK3 - umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego dla opisania, wyjaśniania lub oceny współczesnych i historycznych zjawisk gospodarczych, kulturalnych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie.

EK4 - zdolność proponowania konkretnych rozwiązań kazusów, z wykorzystaniem procedur stosowanych w ramach postępowań przed organami międzynarodowymi oraz Unii Europejskiej.

EK5 - być zdolnym do napisania różnych prac w języku angielskim w zakresie prawa międzynarodowego, w tym pism procesowych, analizy i interpretacji konkretnych kazusów i pojęć prawnych.

Opis ECTS:

udział w zajęciach 15 h

przygotowanie do zajęć 30 h

napisanie prac pisemnych 55 h

w sumie 100 h. 100 h / 25 = 4 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1: umiejętność korzystania z wiedzy teoretycznej w zakresie prawa międzynarodowego dla opisania, analizy i rozwiązywania konkretnych kazusów prawnych;

Na ocenę 2 (ndst): nie zna podstawowych pojęć;

Na ocenę 3 (dst.): zna tylko kilka definicji z podstawowych pojęć, ale nie może zastosować je w praktyce;

Na ocenę 4 (db): dobrze zna definicje pojęć z zakresu prawa międzynarodowego i może samodzielnie rozwiązywać kazusy prawne;

Na ocenę 5 (bdb): znakomicie porusza się po siatce pojęciowej, potrafi szczegółowo omówić każdą z definicji i zastosować wiedzę teoretyczną do praktycznych zagadnień prawa międzynarodowego;

EK 2: posiadanie umiejętności analizowania znaczenia norm prawnych prawa międzynarodowego w odniesieniu do powstawania zjawisk społecznych.

Na ocenę 2 (ndst): nie posiada umiejętności analizowania znaczenia norm prawnych prawa miedzynarodowego w odniesieniu do powstawania zjawisk społecznych;

Na ocenę 3 (dst.): w podstawowym zakresie potrafi wskazać znaczenie norm prawnych prawa miedzynarodowego w odniesieniu do powstawania zjawisk społecznych;

Na ocenę 4 (db): dobrze analizuje i rozumie znaczenie norm prawnych prawa miedzynarodowego w odniesieniu do powstawania zjawisk społecznych;

Na ocenę 5 (bdb): znakomicie rozwiązuje i rozumie znaczenie norm prawnych prawa miedzynarodowego w odniesieniu do powstawania zjawisk społecznych;

EK3 - umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego dla opisania, wyjaśniania lub oceny współczesnych i historycznych zjawisk gospodarczych, kulturalnych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie.

Na ocenę 2 (ndst): nie zna i nie potrafi zastosować wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego dla opisania, wyjaśniania lub oceny współczesnych i historycznych zjawisk gospodarczych, kulturalnych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie;

Na ocenę 3 (dst.): w podstawowym zakresie potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa międzynarodowego tylko dla opisania, wyjaśniania lub oceny współczesnych i historycznych zjawisk gospodarczych, kulturalnych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie;

Na ocenę 4 (db): dobrze analizuje, rozumie i potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa międzynarodowego tylko dla opisania, wyjaśniania lub oceny współczesnych i historycznych zjawisk gospodarczych, kulturalnych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie;

Na ocenę 5 (bdb): znakomicie analizuje, rozumie i potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa międzynarodowego tylko dla opisania, wyjaśniania lub oceny współczesnych i historycznych zjawisk gospodarczych, kulturalnych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie;

EK4 - zdolność proponowania konkretnych rozwiązań kazusów, z wykorzystaniem procedur stosowanych w ramach postępowań przed organami międzynarodowymi oraz Unii Europejskiej.

Na ocenę 2 (ndst): nie rozwiązuje samodzielnie kazusów;

Na ocenę 3 (dst.): w podstawowym zakresie potrafi rozwiązać najprostsze z kazusów;

Na ocenę 4 (db): rozwiązuje kazusy na dobrym poziomie;

Na ocenę 5 (bdb): znakomicie rozwiązuje kazusy, w tym te najtrudniejsze;

EK5 - być zdolnym do napisania różnych prac w języku angielskim w zakresie prawa międzynarodowego, w tym pism procesowych, analizy i interpretacji konkretnych kazusów i pojęć prawnych.

Na ocenę 2 (ndst): nie napisał pracy;

Na ocenę 3 (dst.): napisał pracę, ale słabą merytorycznie i z naruszeniem wymogów formalnych;

Na ocenę 4 (db): napisał pracę zgodnie z wymogami, w której zinterpretował skomplikowany kazus prawny;

Na ocenę 5 (bdb): znakomicie napisał pracę zgodnie z wymogami, w której zinterpretował kilka skomplikowanych kazusów prawnych;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Trocka
Prowadzący grup: Anna Trocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Trocka
Prowadzący grup: Anna Trocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Trocka
Prowadzący grup: Anna Trocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.