Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowywanie projektów naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PPN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowywanie projektów naukowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł z zakresu prowadzenia badań naukowych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kwiatkowski
Prowadzący grup: Wojciech Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kwiatkowski
Prowadzący grup: Wojciech Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maksymiuk
Prowadzący grup: Magdalena Maksymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w warsztatach: 30h

Zebranie materiałów naukowych: 20 h

Napisanie artykułu naukowego: 45 h

Konsultacje: 5h

SUMA GODZIN: 100 = około 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Warsztaty 1. Zajęcia wprowadzające, Pojęcie, istota i zasady badań naukowych.

Szczegółowe omówienie tematyki zajęć oraz sposobu zaliczenia przedmiotu.

Warsztaty 2 Problemy badawcze i metody badań naukowych.

Warsztaty 3 Etapy badania naukowego oraz jego organizacja, układ treści pracy, zasady edytorskie

Warsztaty 4 i 5 Jak zdobyć grant naukowy

Warsztaty 6-14 Zajęcia praktyczne

Warsztaty 15 Zajęcia podsumowujące

Pełny opis:

Warsztaty 1. Zajęcia wprowadzające, Pojęcie, istota i zasady badań naukowych.

Szczegółowe omówienie tematyki zajęć oraz sposobu zaliczenia przedmiotu.

Warsztaty 2 Problemy badawcze i metody badań naukowych.

Warsztaty 3 Etapy badania naukowego oraz jego organizacja, układ treści pracy, zasady edytorskie

Warsztaty 4 i 5 Jak zdobyć grant naukowy

Warsztaty 6-14 Zajęcia praktyczne

Warsztaty 15 Zajęcia podsumowujące

Literatura:

1. T. Janus, Jak zdobyć granty na badania naukowe, Warszawa 2018

2. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002

3. W. Welskop, Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Łódź 2014

4. J. Zieliński, metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012,

5. S. Nowak, metodologia badań społecznych, Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)