Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PrN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo nieletnich
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W04;

PR_W05;

PR_W06;

PR_W07;

PR_W08

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z polskim modelem postępowania w sprawach nieletnich, ukształtowanym w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r., na tle innych europejskich modeli, z szerokim wykorzystaniem orzecznictwa oraz wyników badań empirycznych (aktowych).

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące podstawowe zagadnienia merytoryczne:

1. Aspekt historyczny, w tym geneza i ewolucja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

2. Współczesne modele (systemy) prawne regulacji problemu przestępczości nieletnich.

3. Podstawowe pojęcia i dyrektywy upn: nieletni, demoralizacja, dobro nieletniego, zasada indywidualizacji.

4. Przejawy demoralizacji - aspekt teoretyczny i praktyka sądowa

5. Środki przeciwdziałania demoralizacji w świetle upn (środki wychowawcze, lecznicze i poprawcze).

6. Karna odpowiedzialność nieletnich.

7. Postępowanie w sprawach nieletnich - aspekt proceduralny.

Literatura:

M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich;

M. Korcyl-Wolska, A. Gaberle, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz;

P. Górecki, W. Konarska-Wrzosek, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz;

A. Strzemborz, Postępowanie w sprawach nieletnich w prawie polskim, KUL 1984.

M. Kalinowski, Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: zna systematykę aktów prawnych z zakresu prawa nieletnich

EK2: zna i rozumie strukturę oraz sposób działania instytucji prawnych, jak również relacje miedzy tymi instytucjami

EK3: posiada umiejętność opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych w zakresie prawa nieletnich

EK4: zna zasady tworzenia pism i dokumentów w zakresie prawa nieletnich

EK5: posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w zakresie prawa nieletnich

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30h

Lektura zadanej literatury: 30h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25=4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kosek
Prowadzący grup: Mirosław Kosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z polskim modelem postępowania w sprawach nieletnich, ukształtowanym w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r., na tle innych europejskich modeli, z szerokim wykorzystaniem orzecznictwa oraz wyników badań empirycznych (aktowych).

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące podstawowe zagadnienia merytoryczne:

1. Aspekt historyczny, w tym geneza i ewolucja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

2. Współczesne modele (systemy) prawne regulacji problemu przestępczości nieletnich.

3. Podstawowe pojęcia i dyrektywy upn: nieletni, demoralizacja, dobro nieletniego, zasada indywidualizacji.

4. Przejawy demoralizacji - aspekt teoretyczny i praktyka sądowa

5. Środki przeciwdziałania demoralizacji w świetle upn (środki wychowawcze, lecznicze i poprawcze).

6. Karna odpowiedzialność nieletnich.

7. Postępowanie w sprawach nieletnich - aspekt proceduralny.

Literatura:

M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich;

M. Korcyl-Wolska, A. Gaberle, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz;

A. Walczak-Żochowska, Systemy postępowania z nieletnimi w państwach europejskich, 1988;

P. Górecki, W. Konarska-Wrzosek, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz;

A. Strzemborz, Postępowanie w sprawach nieletnich w prawie polskim, KUL 1984.

R. Hałas, Odpowiedzialność karna nieletnich na tle Kodeksu karnego z 1997 r., Lublin 2006,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kosek
Prowadzący grup: Mirosław Kosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z polskim modelem postępowania w sprawach nieletnich, ukształtowanym w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r., na tle innych europejskich modeli, z szerokim wykorzystaniem orzecznictwa oraz wyników badań empirycznych (aktowych).

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące podstawowe zagadnienia merytoryczne:

1. Aspekt historyczny, w tym geneza i ewolucja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

2. Współczesne modele (systemy) prawne regulacji problemu przestępczości nieletnich.

3. Podstawowe pojęcia i dyrektywy upn: nieletni, demoralizacja, dobro nieletniego, zasada indywidualizacji.

4. Przejawy demoralizacji - aspekt teoretyczny i praktyka sądowa

5. Środki przeciwdziałania demoralizacji w świetle upn (środki wychowawcze, lecznicze i poprawcze).

6. Karna odpowiedzialność nieletnich.

7. Postępowanie w sprawach nieletnich - aspekt proceduralny.

Literatura:

M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich;

M. Korcyl-Wolska, A. Gaberle, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz;

A. Walczak-Żochowska, Systemy postępowania z nieletnimi w państwach europejskich, 1988;

P. Górecki, W. Konarska-Wrzosek, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz;

A. Strzemborz, Postępowanie w sprawach nieletnich w prawie polskim, KUL 1984.

R. Hałas, Odpowiedzialność karna nieletnich na tle Kodeksu karnego z 1997 r., Lublin 2006,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Stojanowska
Prowadzący grup: Wanda Stojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.