Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony konkurencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PrOchrK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony konkurencji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PR_W05

PR_W11

PR_W12

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Level:

advanced

Aims of the subject:

Understanding of principles, legal instruments and measures of antitrust (antimonopoly) influence and intervention on economy - both in legal and practical dimensions.

Preliminary requirements:

public economic law, administrative law, civil law

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Content:

To acquaint students with legal framework in regard to competition and consumer protection in Poland (also in the context of European integration and direct effect of community antitrust law regulations in the member states), functions and goals of antitrust law, instruments for protection of competition (in regard both to legal restrictions on anti-competitive practices and the following sanctions, as well as to merger control regulations), competencies of antitrust authorities and their relations to other public authorities, procedures in regard to the public and private antitrust law enforcement.

Method of evaluation:

test exam

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

Będkowski-Kozioł M., Chojnacki K., Floriańczyk M., Prawo gospodarcze publiczne. Kazusy, (pod red. Strzyczkowski K.), Warszawa 2008

Strzyczkowski K., Prawo ochrony konkurencji i konsumentów [w:] Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 6, Warszawa 2011

Będkowski-Kozioł M., Gołąb Ł., Prawo gospodarcze publiczne. Testy, Warszawa 2010

Complementary literature:

Bernatt M., Jurkowska A., Skoczny T., Ochrona konkurencji i konsumentów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny), Warszawa 2009

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. C. Banasiński, E. Piątek), Warszawa 2009

Będkowski-Kozioł M., Wpływ amerykańskiej doktryny ?essential facilities? na rozwój europejskiego prawa antymonopolowego, ?Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego? 2000, nr 12

Jurkowska A., Miąsik D., Skoczny T., Szydło M., Nowa uokik z 2007 r. ? kolejny krok w kierunku doskonalenia podstaw publicznoprawnej ochrony konkurencji w Polsce, ?Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego? 2007, Nr 4

Jurkowska A., Miąsik D., Skoczny T., Szydło M., Nowa uokik z 2007 r.: krytyczna analiza niektórych rozwiązań, ?Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego? 2007, Nr 5

Jurkowska A., Prywatnoprawne wdrażanie wspólnotowego prawa konkurencji, Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004

Jurkowska A., Perspektywy prywatnego wdrażania prawa ochrony konkurencji w Polsce na tle doświadczeń Wspólnoty Europejskiej, ?Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego? 2008, Nr 1

Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2008

Kohutek K., Stosunek między art. 81 i 82 Traktatu a krajowym prawem konkurencji (reguły konwergencji), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2006, Nr 4

Krasnodębska-Tomkiel M., Wspólnotowe prawo konkurencji, UOKIK, Warszawa 2006

Marecki P., Kontrola koncentracji przedsiębiorców ? kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej po 1 maja 2004 r, UOKiK, Warszawa 2005

Molski R., Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji. Kierunki rozwoju, Bydgoszcz-Szczecin 2007

Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), pod red. C. Banasińskiego), Warszawa 2005

Olszewski J., Nadzór nad koncentracją przedsiębiorców jako forma prewencyjnej ochrony konkurencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004

Pęczalska B., Kontrola koncentracji w Unii Europejskiej [w:] Reforma wspólnotowego prawa konkurencji pod red. E.Piontka, Wydawnictwo Zamykacze 2005

Rosiak P., Postępowanie w sprawach antymonopolowych [w:] Konkurencja pod red. Z.Brodecki, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis , Warszawa 2004

Strzyczkowski K., Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w prawie wspólnotowym, ?Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego? 2006, Nr 4

Szydło M., Podział kompetencji pomiędzy Komisją Europejską a Krajowymi Organami Ochrony Konkurencji w sprawach dotyczących kontroli koncentracji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 8/2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Ma wiedzę na temat pojęć z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce i w ramach prawa Unii Europejskiej i potrafi je interpretować

EK2: Potrafi wymienić cele i funkcje prawa ochrony konkurencji oraz rozumie rolę państwa w gospodarce i w wymiarze ponadnarodowym

EK3: Zna instrumenty ochrony konkurencji i potrafi je zastosować do określonych stanów faktycznych

EK4: Zna organy ochrony konkurencji i potrafi wyjaśnić ich kompetencje oraz relacje do innych organów władzy publicznej

EK5: Ma świadomość znaczenia reguł ochrony konkurencji dla prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia przedsiębiorców i innych uczestników rynku

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 60 h

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75 h/25 = 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.