Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacińska terminologia prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-ŁTP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Łacińska terminologia prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01;

PR_W03;

PR_W09

Skrócony opis:

Omówienie stosowanej w nauce prawa terminologii łacińskiej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:I. Łacińskie terminy prawnicze w naukach historycznych. II. Łacińskie terminy prawnicze w teorii prawa i części ogólnej prawa cywilnego. III. Łacińskie terminy prawnicze w prawie rzeczowym. IV. Łacińskie terminy prawnicze w prawie spadkowym. V. Łacińskie terminy prawnicze w prawie rodzinnym. VI. Łacińskie terminy prawnicze w prawie zobowiązań i prawie handlowym. VII. Łacińskie terminy prawnicze w procesie cywilnym. VIII. Łacińskie terminy prawnicze w prawie międzynarodowym prywatnym. IX. Łacińskie terminy prawnicze w prawie i postępowaniu karnym. X. Paremie łacińskie.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. W. Wołodkiewicz, Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego

Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010; 2. M. Kuryłowicz, Słownik zwrotów i sentencji łacińskich, Kraków 1999

Literatura uzupełniająca: 1. W. Bojarski – W. Dajczak – A. Sokala, Verba iuris. Reguły i Kazusy prawa rzymskiego, Poznań

2000; 2. J. Zajadło, Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W01: Zna i rozumie charakter i znaczenie stosowania terminologii łacińskiej w języku prawniczym oraz jej relację do

innych nauk

oraz sposób definiowania pojęć łacińskich w języku prawniczym

PR_W03: Zna i rozumie procesy kształtowania się języka prawniczego w zakresie terminologii łacińskiej

PR_W09:Zna i rozumie procesy zmian zachodzących terminologii łacińskiej języka prawniczego , w tym reguł nim

rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem na platformie Teams 16h

Praca własna studenta, przygotowanie do zajęć 30h

konsultacje 5h

SUMA GODZIN 50h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: egzamin pisemny na platformie Moodle, test

Na ocenę 2

PR_W01: Nie zna i nie rozumie charakteru i znaczenia stosowania terminologii łacińskiej w języku prawniczym oraz jej

relację do innych nauk

oraz sposób definiowania pojęć łacińskich w języku prawniczym

PR_W03: Nie zna i nie rozumie procesów kształtowania się języka prawniczego w zakresie terminologii łacińskiej

PR_W09:Nie zna i nie rozumie procesów zmian zachodzących terminologii łacińskiej języka prawniczego , w tym reguł nim

rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 3

PR_W01: Zna i rozumie charakter i znaczenie stosowania terminologii łacińskiej w języku prawniczym oraz jej relację do

innych nauk

oraz sposób definiowania pojęć łacińskich w języku prawniczym

PR_W03: Zna i rozumie procesy kształtowania się języka prawniczego w zakresie terminologii łacińskiej

PR_W09:Zna i rozumie procesy zmian zachodzących terminologii łacińskiej języka prawniczego , w tym reguł nim

rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 4

PR_W01: Dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie stosowania terminologii łacińskiej w języku prawniczym oraz jej

relację do innych nauk

oraz sposób definiowania pojęć łacińskich w języku prawniczym

PR_W03: Dobrze zna i rozumie procesy kształtowania się języka prawniczego w zakresie terminologii łacińskiej

PR_W09:Dobrze zna i rozumie procesy zmian zachodzących terminologii łacińskiej języka prawniczego , w tym reguł nim

rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 5

PR_W01: Bardzo dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie stosowania terminologii łacińskiej w języku prawniczym oraz

jej relację do innych nauk

oraz sposób definiowania pojęć łacińskich w języku prawniczym

PR_W03: Bardzo dobrze zna i rozumie procesy kształtowania się języka prawniczego w zakresie terminologii łacińskiej

PR_W09: Bardzo dobrze zna i rozumie procesy zmian zachodzących terminologii łacińskiej języka prawniczego , w tym

reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Jan Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Jan Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Omówienie stosowanej w nauce prawa terminologii łacińskiej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:I. Łacińskie terminy prawnicze w naukach historycznych. II. Łacińskie terminy prawnicze w teorii prawa i części ogólnej prawa cywilnego. III. Łacińskie terminy prawnicze w prawie rzeczowym. IV. Łacińskie terminy prawnicze w prawie spadkowym. V. Łacińskie terminy prawnicze w prawie rodzinnym. VI. Łacińskie terminy prawnicze w prawie zobowiązań i prawie handlowym. VII. Łacińskie terminy prawnicze w procesie cywilnym. VIII. Łacińskie terminy prawnicze w prawie międzynarodowym prywatnym. IX. Łacińskie terminy prawnicze w prawie i postępowaniu karnym. X. Paremie łacińskie.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. W. Wołodkiewicz, Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego

Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010; 2. M. Kuryłowicz, Słownik zwrotów i sentencji łacińskich, Kraków 1999

Literatura uzupełniająca: 1. W. Bojarski – W. Dajczak – A. Sokala, Verba iuris. Reguły i Kazusy prawa rzymskiego, Poznań

2000; 2. J. Zajadło, Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2019

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Jan Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.