Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia doktryn polityczno-prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-DOK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia doktryn polityczno-prawnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W10


Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

Dostarczenie istotnej wiedzy z zakresu doktryn politycznych i prawnych w procesach ewolucji państw i społeczeństw w ujęciu porównawczym, jako niezbędnego elementu kultury prawnej absolwenta

Literatura:

Podręcznik przewodni

Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

Chojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2004

Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XX w., Warszawa 2007

Kelly J. M., Historia zachodniej teorii prawa, tłum. D. Pietrzyk - Reeves[et. al.], Kraków 2006

Sylwestrzak A., Historia doktryn polityczno-prawnych, Warszawa 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1

Student

zna podstawowe poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, dotyczące instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Opis ECTS

Zajęcia z udziałem prowadzącego (zgodnie z programem studiów) 16 h

Konsultacje z prowadzącym 8 h

Praca własna studenta 70 h

W sumie godzin 94

Punkty ECTS 3

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne w obszarze wiedzy

Wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny

studium przypadku, dyskusja

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Efekty w obszarze wiedzy są weryfikowane za pomocą egzaminu ustnego lub pisemnego

Kryteria oceniania

Ocena niedostateczna (2)

Student

EK 1 nie zna podstawowych poglądów, doktryn i prądów filozoficznych, dotyczących instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Ocena dostateczna (3)

Student

EK 1 dostatecznie zna podstawowe poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, dotyczące instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Ocena dobra (4)

Student

EK 1 dobrze zna podstawowe poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, dotyczące instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Ocena bardzo dobra (5)

Student

EK 1 bardzo dobrze zna podstawowe poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, dotyczące instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Gawron
Prowadzący grup: Przemysław Gawron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Podręcznik przewodni

Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

Chojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2004

Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XX w., Warszawa 2007

Kelly J. M., Historia zachodniej teorii prawa, tłum. D. Pietrzyk - Reeves[et. al.], Kraków 2006

Sylwestrzak A., Historia doktryn polityczno-prawnych, Warszawa 2006

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wilczek-Karczewska
Prowadzący grup: Magdalena Wilczek-Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maksymiuk
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.