Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-LP-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01, PR_U02

Skrócony opis:

Cele:

Wyrabianie umiejętności analizy logicznej tekstów oraz umiejętności definiowania terminów i stosowania definicji w wykładni prawa. Ćwiczenie umiejętności argumentacji i rozpoznawania błędów w argumentacjach.

Ćwiczenie zdolności posługiwania się terminami z zakresu logiki prawniczej nimi w praktyce. Rozpoznawanie poziomów języka: język prawny i prawniczy. Rozpoznawanie podstawowych rodzajów błędów logicznych. Opis

Pełny opis:

Tematy:

-Kategorie syntaktyczne wyrażeń, poziomy języka

-Klasyczne spójniki logiczne. Zapisywanie zdań w języku klasycznego rachunku zdań.

- Rozumowania Błędy w rozumowaniach.

-Ustalanie związków logicznych zachodzących pomiędzy zdaniami. Prawa klasycznego rachunku zdań. Zaprzeczanie zdaniom złożonym

- Rachunek nazw. Prawa logiczne kwadratu logicznego, prawa konwersji, prawa obwersji, prawa kontrapozycji. Przekształcenia zdań kategorycznych. Błędy w rozumowaniach. Zaprzeczanie zdaniom kategorycznym.

-Definiowanie pojęć. Podziały definicji. Błędy w definicjach

-Pojęcie relacji. Formalne proste własności relacji.

- Formalne złożone własności relacji: relacje porządkujące zbiór. i relacje równoważnościowe. Podział logiczny zbioru.

Literatura:

Literatura

1.S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2007;

2. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2008.

3. A.Malinowski, M.Pełka, R.Brzeski, Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników, Warszawa 2007;

4. B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 2005;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_U01 Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz stosować ich przy interpretowaniu tekstów prawniczych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02 Student umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu logiki prawniczej do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 16 h

Samodzielne rozwiązywanie zadań: 20 h

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie do sprawdzianów 10 h

Udział w konsultacjach: 5 h

Suma godzin: 56 = około 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: kolokwium ustne i (kolokwium pisemne lub test)

Kryteria oceniania efektu PR_U01:

Na ocenę 2: Student nie umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz stosować ich przy interpretowaniu tekstów prawniczych.

Na ocenę 3, 3,5: Student posiadł dostateczną umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz stosowania ich przy interpretowaniu tekstów prawniczych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 4, 4,5: Student posiadł na poziomie dobrym umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz stosowania ich przy interpretowaniu tekstów prawniczych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 5: Student posiadł na poziomie bardzo dobrym umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz stosowania ich przy interpretowaniu tekstów prawniczych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Kryteria oceniania PR_U02:

na ocenę 2: Student nie ma potrzebnej wiedzy teoretycznej z zakresu logiki prawniczej lub nie umie posiadanej wiedzy wykorzystać do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

na ocenę 3: Student ma potrzebną wiedzy teoretyczną z zakresu logiki prawniczej i umie w dostatecznym stopniu wykorzystywać ją do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

na ocenę 4: Student ma potrzebną wiedzy teoretyczną z zakresu logiki prawniczej i umie na poziomie dobrym wykorzystywać posiadaną wiedzę do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 5: Student ma potrzebną wiedzy teoretyczną z zakresu logiki prawniczej i umie na poziomie bardzo dobrym wykorzystywać posiadaną wiedzę do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Janusz Wesserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Janusz Wesserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poprzez ćwiczenia z logiki prawniczej student otrzyma podstawy do

-wyrabianie umiejętności analizy logicznej tekstów oraz umiejętności definiowania terminów i stosowania definicji w wykładni prawa

- nabycia i rozwinięcia umiejętności argumentacji i rozpoznawania błędów w argumentacjach.

-nabycia i rozwinięcia zdolności posługiwania się terminami z zakresu logiki prawniczej oraz rozpoznawanie poziomów języka

- rozpoznawania podstawowych rodzajów błędów logicznych.

Pełny opis:

Tematy:

1)Klasyczne spójniki logiczne. Zapisywanie zdań w języku klasycznego rachunku zdań.

2)Rozumowania Błędy w rozumowaniach.

3)Ustalanie związków logicznych zachodzących pomiędzy zdaniami. Prawa klasycznego rachunku zdań. Zaprzeczanie zdaniom złożonym

4)Rachunek nazw. Przekształcenia zdań kategorycznych. Zaprzeczanie zdaniom kategorycznym.

5) Kategorie syntaktyczne wyrażeń, poziomy języka

6)Definiowanie pojęć. Definicje legalne. Błędy w definicjach

7)Pojęcie relacji. Formalne proste własności relacji.

8)Formalne złożone własności relacji: relacje porządkujące zbiór. i relacje równoważnościowe. Podział logiczny zbioru.

Literatura:

1.S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2007;

2. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2008.

3. A.Malinowski, M.Pełka, R.Brzeski, Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników, Warszawa 2007;

4. B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 2005;

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Janusz Wesserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.