Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo materialne Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PMUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo materialne Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W06, PR_W08, PR_09. PR_W12

PR_U01, PR_U02, PR_U03, PR_U06, PR_U09, PR_U10

PR_K01, PR_K02, PR_K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: zrozumiałe przedstawienie podstawowych zagadnień prawa materialnego Unii Europejskiej

Wymagania wstępne: prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Pełny opis:

Treści merytoryczne

Treści merytoryczne:

1. Podstawowe informacje o integracji regionalnej państw. Koncepcje integracji w ujęciu materialnym.

2. Koncepcja prawa materialnego Unii Europejskiej. Podstawowe właściwości prawa materialnego Unii Europejskiej. Wpływ

prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej na jej prawo materialne.

3. Zakres prawa materialnego Unii Europejskiej

4. Podstawowe koncepcje prawa materialnego Unii Europejskiej: koncepcja wspólnej przestrzeni; koncepcja sieci,

koncepcja elastyczności. Metodyka integracji. Podstawowe zasady prawa materialnego Unii Europejskiej

5. Koncepcja rynku wewnętrznego i swobód rynkowych

6. Analiza poszczególnych swobód rynkowych

7. Przegląd i analiza ogólna reguł konkurencji Unii Europejskiej

8. Wspólne polityki rolna i rybołówcza oraz transportowa, zwykłe polityki wewnętrzne Unii Europejskiej

9. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

10. Unia gospodarcza i pieniężna

11. Wspólna polityka handlowa na tle działania zewnętrznego Unii Europejskiej

Literatura:

Literatura:

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Instytucje i Porządek prawny, Prawo materialne, Wyd. 1, Instytut Wydawniczy

EuroPrawo, 2017

R. Grzeszczak, A. Zawidzka-Łojek (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej, Wyd. 3, Instytut Wydawniczy Europrawo, 2015

J. Barcz, Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, wyd. Instytut Wydawniczy Europrawo, 2011

E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Wyd. C.H. Beck 2014

J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, wyd. CH BECK, 2014

A. Wróbel, K. Kowalik-Bończyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. T. I-III,

wyd. Wolters Kluwer 2012

www.europa.eu, www.curia.eu

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - Student potrafi zidentyfikować zakres integracji gospodarczej w ramach UE;

EK2 - Student potrafi zastosować normy prawa UE dotyczące rynku wewnętrznego do sytuacji codziennej działalności gospodarczej;

EK3 - Student potrafi zastosować i przeprowadzić procedury przed instytucjami UE w zakresie prawa gospodarczego;

EK4 - Student potrafi porównać integrację gospodarczą w ramach UE z innymi mechanizmami gospodarczymi;

EK5- Student zna zasady Unii Gospodarczej i Walutowej i przesłanki wprowadzenia Euro

Metody i kryteria oceniania:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1-EK5 są wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny

Sposobem weryfikacji EK1-EK5 jest egzamin pisemny testowy przeprowadzony przy wykorzystaniu Platformy Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rzotkiewicz
Prowadzący grup: Marek Rzotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rzotkiewicz
Prowadzący grup: Marek Rzotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rzotkiewicz
Prowadzący grup: Marek Rzotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.