Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rodzinne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PRODZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PR_W01

PR_W02

PR_W04

PR_W06

PR_W07

PR_W08

PR_W09

Skrócony opis:

Założenia i cele

Przekazanie studentom wiedzy o treści obowiązujących przepisów prawnych i sposobie ich funkcjonowania w praktyce, łącznie z ich oceną oraz wskazaniem trendów do ewentualnej ich nowelizacji.

Przekazywanie studentom umiejętności korzystania z orzecznictwa Sądu Najwyższego i literatury prawniczej.

Pełny opis:

Zasady prawa rodzinnego.

Sądownictwo rodzinne kompetencje, funkcje, organy pomocnicze sądu rodzinnego.

Zawarcie małżeństwa, ustalenie nieistnienia i unieważnienie małżeństwa.

Prawa i obowiązki małżonków.

Stosunki majątkowe między małżonkami.

Prawo rozwodowe - materialne i procesowe.

Separacja.

Określenie pochodzenia dziecka.

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem (powstanie władzy rodzicielskiej, treść, środki ingerencji sądu w zakres władzy rodzicielskiej, możliwości rozstrzygnięć o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym).

Prawo alimentacyjne.

Przysposobienie.

Prawo opiekuńcze.

Wymagane umiejętności i kompetencje studenta:

Posługiwanie się podstawowymi pojęciami

prawa rodzinnego w toku jego wykładni i stosowania. Umiejętność rozwiązania każdego problemu z zakresu prawa rodzinnego w zderzeniu z konkretnym stanem faktycznym.

Literatura:

Podręcznik przewodni:

T. Smyczyński, M. Andrzejewski: Prawo rodzinne opiekuńcze, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

J. Ignatowicz, M. Nazar: Prawo rodzinne, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

T. Smyczyński: Prawo rodzinne. Analiza i wykładnia, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.

W. Stojanowska: Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979

W. Stojanowska: Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu między jego rodzicami, Wyd. WSPS, Warszawa 1997

W. Stojanowska: Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca, Wyd. APS Warszawa 2000.

System Prawa Prywatnego - Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PR_W01: student zna i rozumie zasady prawa rodzinnego oraz wie jak je zastosować

PR_W02: student zna i rozumie systematykę aktów prawnych z zakresu prawa rodzinnego

PR_W04: student zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych z zakresu prawa rodzinnego, jak również relacje między tymi instytucjami

PR_W06: student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania stosunków rodzinnoprawnych, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

PR_W07: student zna i rozumie metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm prawa rodzinnego

PR_W08: student zna i rozumie zasady stanowienia oraz stosowania norm prawa rodzinnego jako metod i narzędzi modelowania relacji między członkami rodziny

PR_W09: student zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w zakresie prawa rodzinnego, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16h

Lektura zadanej literatury: 9h

Suma godzin: 30 = 1ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Słyk
Prowadzący grup: Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z części ogólnej prawa cywilnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Słyk
Prowadzący grup: Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z części ogólnej prawa cywilnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Słyk
Prowadzący grup: Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z części ogólnej prawa cywilnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.