Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-Pn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo nieletnich
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W04;

PR_W05;

PR_W06;

PR_W07;

PR_W08

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

PR_W04: student zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych z zakresu prawa nieletnich, jak również relacje między tymi instytucjami

PR_W05: student zna i rozumie system oraz sposób działania organów sądownictwa dla nieletnich Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka

PR_W06: student ma pogłębioną wiedzę na temat przejawów demoralizacji nieletnich, oraz identyfikowania adekwatnej interwencji państwa oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ten temat

PR_W07: student zna i rozumie metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm prawa nieletnich

PR_W08: student zna i rozumie zasady stanowienia oraz stosowania norm prawa nieletnich jako metod i narzędzi modelowania procesu wychowywania dzieci

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16h

Lektura zadanej literatury: 20h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Suma godzin: 56 = 2ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Słyk
Prowadzący grup: Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z przedmiotu prawo rodzinne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Słyk
Prowadzący grup: Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z przedmiotu prawo rodzinne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Słyk
Prowadzący grup: Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.