Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-SEM-ŁŻ-IV Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Cele przedmiotu:

utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw prawa cywilnego a przede wszystkim umów cywilnoprawnych, przygotowanie pracy dyplomowej

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych instytucji prawa cywilnego

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest utrwalenie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa cywilnego, wybór tematu oraz samodzielne przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej.

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

• E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2018;

• Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017

• W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004;

• Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2018;

• Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2017.

2. Literatura uzupełniająca:

• S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza – część ogólna, Warszawa 2004;

• J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989, T. I;

• K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, T. I, Warszawa 2008;

• A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998;

• S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. T. I, Część ogólna, Wrocław – Warszawa 1985;

• Z. Radwański (red.), System prawa prywatnego, t. II, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2002;

• M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, t. I, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007;

• A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001;

• J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego. T. 7. Prawo zobowiązań - część szczegółowa. Wyd. 2. Warszawa 2004.

• J. Panowicz-Lipska (red.), System Prawa Prywatnego. T. 8. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Warszawa 2004.

• E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego. T. 5. Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2006.

• Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego. T. 3 cz. 1: Prawo zobowiązań część ogólna, Wrocław 1981.

• J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989;

• K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2005;

• E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2004;

• G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmochowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa 2002;

• J. Rajski, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 2002

• A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998;

• Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 –

potrafi wybrać temat pracy magisterskiej, zebrać stosowną literaturę przedmiotu, sporządzić plan pracy oraz postawić podstawowe tezy

EK 2 –

umie zaprojektować główny zarys pracy, znaleźć właściwe metody badawcze, opracować kryteria wyników badań oraz przewidzieć wyniki.

EK 3 –

potrafi samodzielnie definiować tezę badawczą w pracy dyplomowej, wyprowadzać wnioski na podstawie twierdzeń, rozpoznawać motywy lub przyczyny oraz dowodzić i prawidłowo wnioskować.

EK 4 -

potrafi czytelnie prezentować sformułowaną przez siebie tezę. Prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi i orzecznictwem sądów.

EK 5 -

rozumie konieczność stałego doskonalenia swojej wiedzy, potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych, organizować pracę w zespole oraz wdrażać nowatorskie pomysły.

Opis ECTS:

Udział w zajęciach-30h

Lektura literatury-70h

Pisanie pracy magisterskiej-100h

Suma Godzin-200

LICZBA PUNKTÓW ECTS (200h/25) DLA PRZEDMIOTU= 8 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złożenie co najmniej jednego rozdziału samodzielnie przygotowanej przez studenta i zatwierdzonej przez promotora pracy magisterskiej a także dobra znajomość zagadnień z części ogólnej prawa cywilnego oraz działu związanego z tematem pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Łukasz Żarnowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Łukasz Żarnowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.