Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-SEM-JS-IV Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PR_W02

Umiejętności:

PR_U02;

PR_U07;

PR_U08;

PR_U09;

Kompetencje:

PR_K01;

PR_K02;

PR_K03


Skrócony opis:

Seminarium magisterskie ma na celu przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej. Na zajęciach omawiane są wymagania metodologiczne stawiane pracom dyplomowym oraz efekty pracy magistrantów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PR_W02: student zna i rozumie systematykę aktów prawnych z zakresu prawa rodzinnego i prawa nieletnich

Umiejętności:

PR_U02: student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych przypadków

PR_U07: student potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w zakresie prawa rodzinnego i prawa nieletniche, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych

PR_U08: student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa rodzinnego i prawa nieletnich, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09: student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w zakresie prawa rodzinnego i prawa nieletnich

Kompetencje społeczne:

PR_K01: student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa rodzinnego i prawa nieletnich, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie

PR_K02: student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym i prawie nieletnich

PR_K03: student jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych związanych z problematyką prawa rodzinnego i prawa nieletnich

Opis ECTS:

Udział w seminarium: 16

Lektura zadanej literatury: 84h

Przygotowanie prac pisemnych: 100

Suma godzin: 200 = 8ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Słyk
Prowadzący grup: Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z przedmiotu prawo rodzinne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Słyk
Prowadzący grup: Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z przedmiotu prawo rodzinne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Słyk
Prowadzący grup: Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie ma na celu przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej. Na zajęciach omawiane są wymagania metodologiczne stawiane pracom dyplomowym oraz efekty pracy magistrantów.

Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z przedmiotu prawo rodzinne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Słyk
Prowadzący grup: Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie ma na celu przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej. Na zajęciach omawiane są wymagania metodologiczne stawiane pracom dyplomowym oraz efekty pracy magistrantów.

Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z przedmiotu prawo rodzinne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Słyk
Prowadzący grup: Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie ma na celu przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej. Na zajęciach omawiane są wymagania metodologiczne stawiane pracom dyplomowym oraz efekty pracy magistrantów.

Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z przedmiotu prawo rodzinne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Słyk
Prowadzący grup: Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.