Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-SEM-MW-V Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 26.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

PR_W02, PR_U02 PR_U07, PR_U08 PR_U09, PR_K01 PR_K02, PR_K03

Skrócony opis:

Student przygotowuje się do skonstruowania pracy dyplomowej oraz do egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

1. Wybór tematu pracy mgr.

2. Konstrukcja planu pracy.

3. Wybór literatury.

4. Pisanie pracy mgr.

5. Prezentacja pracy mgr - wersja ostateczna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK - 1 Posiada wiedzę o konstrukcji i sposobie przygotowania pracy magisterskiej

EK. - 2 Posiada wiedzę z wybranego zakresu tematycznego na tyle, by samodzielnie napisać pracę dyplomową w tym zakresie

EK. - 3 Potrafi samodzielnie wybrać temat pracy dyplomowej i sporządzić do niego plan a także zebrać bibliografię oraz zna reguły cytowania.

EK. - 4 Potrafi prezentować i bronić tezy wskazane w pracy dyplomowej

EK. - 5 Ma świadomość ustawicznego kształcenia się, aktualizowania i zdobywania wiedzy prawniczej i administracyjnej.

Udział w wykładzie - 30h

Lektura zalecanej literatury - 30h

Przygotowanie do egzaminu - 30h

SUMA GODZIN: 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU - 8

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego tj. z wykorzystaniem zakładki w programie MS Teams i stworzeniu w niej folderu "materiały dydaktyczne", gdzie zamieszczane będą materiały dydaktyczne. Kod do zajęć został zamieszczony w sposób mailingowy poprzez wysłanie go przez USOS Mail do wszystkich studentów w obrębie danej grupy.

Praktyki zawodowe:

Przedmiot nie wymaga odbycia praktyk studenckich

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wielec
Prowadzący grup: Marcin Wielec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student przygotowuje się do skonstruowania pracy dyplomowej oraz do egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

Student przygotowuje się do skonstruowania pracy dyplomowej oraz do egzaminu dyplomowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wielec
Prowadzący grup: Marcin Wielec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student przygotowuje się do skonstruowania pracy dyplomowej oraz do egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

Student przygotowuje się do skonstruowania pracy dyplomowej oraz do egzaminu dyplomowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wielec
Prowadzący grup: Marcin Wielec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student przygotowuje się do skonstruowania pracy dyplomowej oraz do egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

1. Wybór tematu pracy mgr.

2. Konstrukcja planu pracy.

3. Wybór literatury.

4. Pisanie pracy mgr.

5. Prezentacja pracy mgr - wersja ostateczna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wielec
Prowadzący grup: Marcin Wielec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student przygotowuje się do skonstruowania pracy dyplomowej oraz do egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

1. Wybór tematu pracy mgr.

2. Konstrukcja planu pracy.

3. Wybór literatury.

4. Pisanie pracy mgr.

5. Prezentacja pracy mgr - wersja ostateczna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wielec
Prowadzący grup: Marcin Wielec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wielec
Prowadzący grup: Marcin Wielec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.