Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku prawa niestacjonarnego
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7a570ae75dce463786c92685b1fe65b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=3879d7e5-437f-4262-aa3a-3e75d534b212&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza (W): PR_W01; PR_W02;


Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej na dalszych etapach kształcenia prawniczego. W ramach wykładu studenci poznają podstawową terminologię prawniczą, główne kategorii nauki o państwie i prawie, filozofii prawa oraz prawa prywatnego i publicznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. 5, Warszawa 2016;

2) L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Literatura uzupełniająca:

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W01: student posiada pogłębioną wiedzę odnośnie charakteru i znaczenia nauk prawnych oraz ich relacji do innych nauk oraz sposobów definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa

PR_W02: student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie źródła i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego.

Opis ECTS:

udział w wykładzie - 16h

konsultacje: 24 h

przygotowanie do egzaminu - 35 h

Łącznie: 75 h (3 pkt ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams).

Kod do zajęć został przesłany z wykorzystaniem USOSweb na pocztę elektroniczną wszystkich studentów.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane za pomocą testu.

-------------------

Kryteria oceniania

Wiedza

PR_W01:

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Student posiada zadowalającą wiedzę w przedmiotowym zakresie, jednak nie potrafi jej „przełożyć” na obowiązujący w Polsce system prawa.

(4) Student posiada zadowalającą wiedzę z wstępu do prawoznawstwa i w podstawowym stopniu potrafi jej użyć do analizy obowiązującego w Polsce systemu prawa.

(5) Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wstępu do prawoznawstwa i rozumie jej znaczenia dla przyszłego zdobywania wiedzy.

PR_W02: student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie źródła i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego.

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Student posiada zadowalającą wiedzę w przedmiotowym zakresie, jednak nie potrafi jej „przełożyć” na obowiązujący system prawny.

(4) Student posiada zadowalającą wiedzę z przedmiotowego zakresu i w podstawowym stopniu potrafi ocenić z jej użyciem obowiązujący system prawny.

(5) Student posiada pogłębioną wiedzę z przedmiotowego zakresu i rozumie jej znaczenia dla praktyki stosowania prawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burczaniuk
Prowadzący grup: Piotr Burczaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7a570ae75dce463786c92685b1fe65b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=3879d7e5-437f-4262-aa3a-3e75d534b212&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej na dalszych etapach kształcenia prawniczego. W ramach wykładu studenci poznają podstawową terminologię prawniczą, główne kategorii nauki o państwie i prawie, filozofii prawa oraz prawa prywatnego i publicznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. 5, Warszawa 2016;

2) L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Literatura uzupełniająca:

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burczaniuk
Prowadzący grup: Piotr Burczaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.