Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dylematy globalnego przywództwa USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-DGPUSA(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dylematy globalnego przywództwa USA
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06; SM2_U07; SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11; SM2_U12; SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07; SM2_K08;

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i omówienie sytuacji międzynarodowej z punktu widzenia amerykańskiej polityki zagranicznej, począwszy od historycznych tradycji, stosowanych doktryn i koncepcji, powstałych dokumentów aż po dostępne narzędzia, współczesne wyzwania, psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania i wreszcie trzy wizje roli Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i omówienie sytuacji międzynarodowej z punktu widzenia amerykańskiej polityki zagranicznej, począwszy od historycznych tradycji, stosowanych doktryn i koncepcji, powstałych dokumentów aż po dostępne narzędzia, współczesne wyzwania, psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania i wreszcie trzy wizje roli Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej.

Tematyka:

-Dwie podstawowe tradycje amerykańskiej polityki zagranicznej (Kissinger)

-Doktryna Monroe, powstrzymywania, odprężenia, polityka trójstronna Kissingera oraz inne powojenne doktryny amerykańskiej polityki zagranicznej (Gaddis)

-Dokumenty (Długi telegram Kennana i artykuł w Foreign Affairs, Traktat Waszyngtoński (art. 5), Narodowa strategia bezpieczeństwa Obamy i Trumpa,

-Kluczowe koncepcje (Koniec history Fukuyamy, Miękka siła Nye’a, Zderzenie cywilizacji Huntingtona)

-Uwarunkowania psychologiczne i administracyjne PZ (3 Modele podejmowania decyzji administracyjnych, rational model, organisational process model, government bargaining model, rola jednostki (model racjonalnego aktora, rola wartości i przekonań, wybiórcza percepcja, filtry informacyjne, posiitive and negative affective bias, dysonans poznawczy, justification of effort, myślenie życzeniowe, bounded rationality, optimizing, satisficing, group think, inne czynniki wpływające na kształ†owanie polityki, industrial-military complex, opinia publiczna, grupy interesu, rally round the flag)

-Narzędzia polityki zagranicznej

-Główne wyzwania w polityce zagranicznej USA

-Trzy koncepcje pozycji USA na arenie międzynarodowej

Literatura:

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

pliki PDF, w tym:

H. Kissinger, Dyplomacja, Wyd. Philip Wilson (r. 2)

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza 1996

F. Fukuyama, The End of History?,The National Interest, Summer 1989

J. Nye, Soft Power, Political Science Quarterly, Volume 119, Number 2, 2004

G. Kennan, długi telegram i The Sources of Soviet Conduct, Foreign Affairs, July 1947

Chapter 4. Foreign Policy

Strategie narodowe Obamy i Trumpa

Literatura uzupełniająca:

John Lewis Gaddis, Strategie powstrzymywania, KiW, Warszawa 2007.

Niall Fergusson, Kolos: cena amerykańskiego imperium, Wyd. Sprawy Publiczne, 2010.

Roman Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne- zarys problematyki, Scholar, Warszawa 2005.

Martin S. Indyk, Kenneth G. Lieberthal, Michael E. O'Hanlon, Zmieniając historię. Polityka zagraniczna Baracka Obamy, PISM, Warszawa 2013.

Andrzej Lubowski, Kontuzjowane mocarstwo, Świat Książki, 2007

Robert Kupiecki, Siła i solidarność. Strategia NATO 1949-1989, PISM, Warszawa 2012.

Tadeusz A. Kisielewski, Imperium Americanum? Międzynarodowe uwarunkowania sprawowania hegemonii, Trio, 2004.

Andrzej Lubowski, Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?, Znak, 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się:

EK1: Formułuje podstawowe doktryny amerykańskiej polityki zagranicznej

EK2: Rozpoznaje dwie podstawowe tradycje amerykańskiej polityki zagranicznej

EK3: Omawia podstawowe dokumenty amerykańskiej polityki zagranicznej

EK4: Definiuje kluczowe koncepcje pozimnowojenne

EK5: Objaśnia podstawowe uwarunkowania psychologiczne i administracyjne polityki zagranicznej

EK6: Dobiera narzędzia polityki zagranicznej

EK7: Analizuje główne wyzwania w polityce zagranicznej USA

EK8: Podsumowuje trzy koncepcje pozycji USA na arenie międzynarodowej

-udział w wykładzie 30

-przygotowanie do wykładu 30

-przygotowanie do egzaminu 40

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie i złożenie w terminie wymaganych 5-8 prac pisemnych, opracowanych samodzielnie w oparciu o wykłady i/lub literaturę przedmiotu 100%

Zajęcia w cyklu "Trymestr pierwszy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2019-12-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Płudowski
Prowadzący grup: Tomasz Płudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Trymestr pierwszy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2020-12-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Płudowski
Prowadzący grup: Tomasz Płudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.