Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-NwSM(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W11

SM1_U01

SM1_U05

SM1_U09

SM1_U14

SM1_U16

SM1_K01

SM1_K02

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje takie zagadnienie jak pojęcie negocjacji; negocjacje jako instrument prawa międzynarodowego i dyplomacji; negocjacje jako element dialogu i komunikowania międzynarodowego; wybrane style negocjacyjne (północnoamerykański, państw UE, rosyjski, japoński, chiński i in.), jak również omawia cechy, predyspozycje i kompetencje negocjatorów, w tym poprzez symulacja wybranych przypadków z praktyki negocjacji.

Pełny opis:

Treści wykładu obejmują następujące zagadnienia:

Omówienie technik negocjacyjnych

Zasady i style negocjacji

Cechy dobrego negocjatora

Rodzaje negocjacji według różnych kryteriów

Warunki konieczne do podjęcia negocjacji

Fazy negocjacji

Taktyki negocjacyjne

Zasady skutecznego słuchania i mówienia

Sytuacje konfliktowe w negocjacjach i sposoby ich rozwiązywania

Tryb zawierania umów międzynarodowych oraz odniesienie do polskiej praktyki

Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach kulturowych (np. Rosja, USA, Chiny, Japonia, Niemcy)

Sytuacja negocjacyjna i środowisko negocjacji międzynarodowych

Uwarunkowania procesu negocjacyjnego: psychologia, kultura, ideologia.

Problematyka teorii wpływania na innych, narzędzia wpływu. Elementy podstaw retoryki i erystyki.

Literatura:

R. Fisher - W. Ury, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się,

Warszawa 1991,

W. Ury Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji autorstwa, Warszaw 2013

S. Bieleń , Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, Warszawa, 2013

M. Kendik, Negocjacje międzynarodowe, Warszawa 2009,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna techniki negocjacyjne i ich uwarunkowania kulturowe

Student potrafi wykorzystać metody i narzędzia, w tym techniki

pozyskiwania danych, właściwe dla stosunków międzynarodowych takie jak negocjacje

Student potrafi zaplanować i zorganizować pracę indywidualną i w zespole w ramach zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi, w tym występujących w ramach procesu negocjacji

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu jest składową:

- obecności na zajęciach i przygotowania do zajęć, w tym prezentacji w grupie

- zaangażowania podczas zajęć oraz ocena nabytych umiejętności sprawdzana

podczas zajęć

- ocena z egzaminu przeprowadzonego w formie negocjacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichos
Prowadzący grup: Katarzyna Cichos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje takie zagadnienie jak pojęcie negocjacji; negocjacje jako instrument prawa międzynarodowego i dyplomacji; negocjacje jako element dialogu i komunikowania międzynarodowego; wybrane style negocjacyjne (północnoamerykański, państw UE, rosyjski, japoński, chiński i in.), jak również omawia cechy, predyspozycje i kompetencje negocjatorów, w tym poprzez symulacja wybranych przypadków z praktyki negocjacji.

Pełny opis:

Treści wykładu obejmują następujące zagadnienia:

Omówienie technik negocjacyjnych

Zasady i style negocjacji

Cechy dobrego negocjatora

Rodzaje negocjacji według różnych kryteriów

Warunki konieczne do podjęcia negocjacji

Fazy negocjacji

Taktyki negocjacyjne

Zasady skutecznego słuchania i mówienia

Sytuacje konfliktowe w negocjacjach i sposoby ich rozwiązywania

Tryb zawierania umów międzynarodowych oraz odniesienie do polskiej praktyki

Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach kulturowych (np. Rosja, USA, Chiny, Japonia, Niemcy)

Sytuacja negocjacyjna i środowisko negocjacji międzynarodowych

Uwarunkowania procesu negocjacyjnego: psychologia, kultura, ideologia.

Problematyka teorii wpływania na innych, narzędzia wpływu. Elementy podstaw retoryki i erystyki.

Literatura:

R. Fisher - W. Ury, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się,

Warszawa 1991,

W. Ury Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji autorstwa, Warszaw 2013

S. Bieleń , Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, Warszawa, 2013

M. Kendik, Negocjacje międzynarodowe, Warszawa 2009,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichos
Prowadzący grup: Katarzyna Cichos
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acce8d38c4c3a40b5bbbecb0aa9d06ddf%40thread.tacv2/conversations?groupId=562b8959-68ae-4fb2-8b74-2b51a2a51ee7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje takie zagadnienie jak pojęcie negocjacji; negocjacje jako instrument prawa międzynarodowego i dyplomacji; negocjacje jako element dialogu i komunikowania międzynarodowego; wybrane style negocjacyjne (północnoamerykański, państw UE, rosyjski, japoński, chiński i in.), jak również omawia cechy, predyspozycje i kompetencje negocjatorów, w tym poprzez symulacja wybranych przypadków z praktyki negocjacji.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acce8d38c4c3a40b5bbbecb0aa9d06ddf%40thread.tacv2/conversations?groupId=562b8959-68ae-4fb2-8b74-2b51a2a51ee7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Treści wykładu obejmują następujące zagadnienia:

Omówienie technik negocjacyjnych

Zasady i style negocjacji

Cechy dobrego negocjatora

Rodzaje negocjacji według różnych kryteriów

Warunki konieczne do podjęcia negocjacji

Fazy negocjacji

Taktyki negocjacyjne

Zasady skutecznego słuchania i mówienia

Sytuacje konfliktowe w negocjacjach i sposoby ich rozwiązywania

Tryb zawierania umów międzynarodowych oraz odniesienie do polskiej praktyki

Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach kulturowych (np. Rosja, USA, Chiny, Japonia, Niemcy)

Sytuacja negocjacyjna i środowisko negocjacji międzynarodowych

Uwarunkowania procesu negocjacyjnego: psychologia, kultura, ideologia.

Problematyka teorii wpływania na innych, narzędzia wpływu. Elementy podstaw retoryki i erystyki.

Literatura:

R. Fisher - W. Ury, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się,

Warszawa 1991,

W. Ury Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji autorstwa, Warszaw 2013

S. Bieleń , Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, Warszawa, 2013

M. Kendik, Negocjacje międzynarodowe, Warszawa 2009,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.