Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polskie prawo stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-PPSM(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polskie prawo stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych
Strona przedmiotu: http://www.mariuszmuszynski.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W04,SM1_W05, SM1_W06; SM1_U06, SM1_U07, SM1_U08, SM1_U09, SM1_U10, SM1_K05, SM1_K06, SM1_K07, SM1_K08

Skrócony opis:

Podstawowy kurs polskiego prawa stosunków międzynarodowych

Pełny opis:

I. Systemy normatywne rządzące relacjami międzynarodowymi.

II. Konstytucja RP a stosunki międzynarodowe:

Obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego przez państwo polskie.

Zasada pierwszeństwa konstytucji.

III. Prawo międzynarodowe a prawo polskie.

Źródła prawa międzynarodowego w katalogu konstytucyjnych źródeł prawa,

Ustawa o umowach międzynarodowych.

IV. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych

Kompetencje międzynarodowe organów państwa (naczelne organy państwa, misje i inne, samorządy i regiony, euroregiony).

Służba dyplomatyczno-konsularna.

V. Jednostka.

Obywatelstwo polskie. Opieka nad obywatelami polskimi za granicą. Ekstradycja.

Polskie prawo konsularne (ustawa o konsulach RP itp.)

Status cudzoziemców w Polsce (standardy materialne i procedury: wjazd, wyjazd, pobyt, praca, uchodźcy, azyl itp.)

Mniejszości narodowe w Polsce.

VI. Obce państwo w prawie polskim

Immunitet państwa a sądownictwo polskie.

Przywileje i immunitety obcych misji dyplomatyczno-konsularnych oraz ich członków w prawie polskim.

VII. Władztwo.

Polska jurysdykcja wobec przestępstw międzynarodowych

Wykonywanie przez Polskę sankcji międzynarodowych (ONZ) i przeciwśrodków (Unia Europejska): podstawy prawne, procedura.

Granica państwowa.

Prawo morskie (kodeks morski, ustawa o obszarach morskich itp.).

Literatura:

Wykłady.

Literatura pomocnicza

C. Mik, Ł. Kułaga, Polskie prawo stosunków międzynarodowych, Toruń 2018.

M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym. Bielsko-Biała 2011 (pierwsze wydanie), ew. II wydanie rozszerzone z 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SM1_W04,

student zna złożone relacje prawa krajowego i prawa międzynarodowego

SM1_W05,

student zna podstawowe teorie dotyczące znaczenia prawa stosunków międzynarodowych

SM1_W06,

student zna fundamentalne dylematy dotyczące przekazania kompetencji organowi lub organizacji międzynarodowej przez państwo

SM1_U06,

student potrafi rozwiązywać nietypowe problemy dotyczące prawnych aspektów użycia siły przez państwo zagranicą

SM1_U07,

student potrafi formułować i rozwiązywać problemy dotyczące zagwarantowania odpowiedzialności karnej sprawców zbrodni międzynarodowych znajdujących się w Polsce

SM1_U08,

student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa stosunków międzynarodowych

SM1_U09,

student potrafi planować i organizować pracę nad zagadnieniami dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych w Polsce

SM1_U10

student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień z zakresu polskiego prawa stosunków międzynarodowych

SM1_K05,

student jest gotów do kultywowania wzorów właściwego postępowania w obszarze prawa stosunków międzynarodowych

SM1_K06

student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej z zakresu prawa stosunków międzynarodowych i odbieranych w tym zakresie treści

SM1_K07

student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych w obszarze prawa stosunków międzynarodowych

SM1_K08

student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w dyplomacji i administracji państwowej w zakresie kompetencji w obszarze prawa stosunków międzynarodowych

udział w wykładzie 30 h

przygotowanie do egzaminu 20 h

Razem 50 h

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kułaga
Prowadzący grup: Łukasz Kułaga
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2bc9357a23c843899cb7cc14bd14a71e%40thread.tacv2/conversations?groupId=fc815219-7dca-4b5b-91ed-8726ee050a3a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Mariusz Muszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.