Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemiany ustroju politycznego Stanów Zjednoczonych w XX i XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-PUPSZ(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przemiany ustroju politycznego Stanów Zjednoczonych w XX i XXI w.
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a96bd2164216f406c8f4117379e0531f4%40thread.tacv2/conversations?groupId=9f091399-1b0a-44a1-b7f3-1d786bf19233&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W04,SM1_W05, SM1_W06,

SM1_U06, SM1_U08, SM1_U10,

SM1_K05, SM1_K06, SM1_K08

Skrócony opis:

W cyklu wykładów studenci uzyskają podstawowa wiedzę o systemie politycznym oraz prawnym Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w tym systemie w XX i XXI wieku.

Pełny opis:

Na przedmiot składają sie nastepujace wykłady:

Na przedmiot składają sie nastepujace wykłady:

Geneza ustroju ameryk.

Konstytucja

Zasady ustrojowe/Federalizm

Prezydentura

Kongres

Sądownictwo/Proces

Partie

Wybory

Polityka zagr.

Polityka gospodarcza

Urzędy i urzednicy

Władze stanowe/lokalne

Prawa obywatelskie/mniejszości

Lobbying

Literatura:

Zbigniew Lewicki, red. Ameryka: Instytucje i społeczeństwo 1607 - 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu ‐ fakty, teorie, metody oraz złożone zależności

między nimi różnorodne, złożone uwarunkowania politologicznych aspektów

stosunków międzynarodowych.

- w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące

ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące

podstawową wiedzę ogólną z zakresu politologicznych aspektów stosunków

międzynarodowych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane

zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej, a także właściwe dla programu

o profilu praktycznego zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności

zawodowej jako pracownika służby publicznej, korporacji międzynarodowych

albo przedsiębiorcę, który planuje lub dokonuje ekspansji zagranicznej, a także

posła lub senatora; zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności

zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe.

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związanej z politologicznymi

aspektami stosunków międzynarodowych oraz uwarunkowania różnych

rodzajów działalności zawodowej związanej z politologicznymi aspektami

stosunków międzynarodowych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady

tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

absolwent potrafi:

- innowacyjnie wykonywać zadania politologiczne oraz rozwiązywać złożone

i nietypowe problemy politologiczne związane ze stosunkami

międzynarodowymi w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach

samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie komunikować się

z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko.

- komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

politologicznej z obszaru stosunków międzynarodowych brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego.

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień

politologicznych z obszaru stosunków międzynarodowych przez całe życie.

absolwent jest gotów do:

- kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w

środowisku pracy służby zagranicznej i aparatu administracyjnego podmiotów

międzynarodowych i poza nim; samodzielnego podejmowania decyzji,

krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje,

i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki

tych działań.

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia

wiedzy w rozwiązywaniu problemów politologicznych poznawczych

i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności

z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych (w dyplomacji, administracji

państwowej, korporacjach międzynarodowych, własnego przedsiębiorstwa

o zasięgu międzynarodowym), w tym:

− przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

− dbałości o dorobek i tradycje zawodu.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie - 30 h

Przygotowanie do egzaminu - 40 h

Analiza materiałów - 30 h

Suma godzin - 100 = 4 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu cyklu wykladów studenci bedą musieli zaliczyć pisemny sprawdzian z przedmiotu

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lewicki
Prowadzący grup: Zbigniew Lewicki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a96bd2164216f406c8f4117379e0531f4%40thread.tacv2/conversations?groupId=9f091399-1b0a-44a1-b7f3-1d786bf19233&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W cyklu wykładów studenci uzyskają podstawowa wiedzę o systemie politycznym oraz prawnym Stanów Zjednoczonych, a także o zmianach, jakim ten system podlegał w XX i XXI wieku.

Pełny opis:

Na przedmiot składają sie nastepujace wykłady:

Geneza ustroju ameryk.

Konstytucja

Zasady ustrojowe/Federalizm

Prezydentura

Kongres

Sądownictwo/Proces

Partie

Wybory

Polityka zagr.

Polityka gospodarcza

Urzędy i urzednicy

Władze stanowe/lokalne

Prawa obywatelskie/mniejszości

Lobbying

Literatura:

Zbigniew Lewicki, red. Ameryka: Instytucje i społeczeństwo 1607 - 2017.

Wymagania wstępne:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lewicki
Prowadzący grup: Zbigniew Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.