Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-PWBS(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S2A_W01,

S2A_W05,

S2A_U05,

S2A_K04,

Skrócony opis:

Celem wykładu/konwersatorium jest zaprezentowanie studentom problematyki Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podczas zajęć studenci będą mogli poznać:

- historię OWBiS i jego rozwój;

- podstawy prawne i instrumenty prawne OWBiS;

- system decyzyjny OWBiS;

- zakres przedmiotowy OWBiS;

- kluczowe wyzwania związane z funkcjonowaniem OWBiS.

Pełny opis:

Celem wykładu/konwersatorium jest zaprezentowanie studentom problematyki Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podczas konwersatorium studenci będą mogli zdobyć i poszerzyć wiedzę w zakresie OWBiS.

Podczas zajęć studenci poznają

1. rozwój historyczny współpracy państw członkowskich UE w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;

2. aktualne podstawy prawne OWBiS oraz jego ramy instytucjonalne, a także instrumenty prawne wykorzystywane dla realizacji celów OWBiS.

3. Zakres terytorialny OWBiS.

4. Zakres przedmiotowy OWBiS: kontroli granic i polityka wizowa, azylowa i imigracyjna; współpracy policyjnej; współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach cywilny i karnych;

5. prawa człowieka a OBWiS;

Literatura:

1. P. Wawrzyk, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Akademickie podręczniki Poltextu, Warszawa 2012;

2. J. Barcz (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.

3. F. Jasiński, K. Smoter, Obszar Wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. S2A_W01, ma rozszerzona wiedzę o stosunkach międzynarodowych i ich relacjach do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych;

2. S2A_W05, rozszerzona wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji międzynarodowych, w tym pogłębiona w odniesieniu do regionalnych organizacji integracyjnych;

3. S2A_U05, posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami z zakresu prawa międzynarodowego i prawa UE w celu rozwiązywania konkretnych problemów;

4. S2A_K04, rozpoznaje problemy związane ze zjawiskami zachodzącymi w

stosunkach międzynarodowych związane z pracą zawodową, ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny.

Udział w zajęciach - 30 h

Praca własna studenta - 45 h

Przygotowanie do egzaminu - 45 h

SUMA GODZIN - 120

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 4

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają formę wykładu i - częściowo - konwersatorium; prowadzone są z wykorzystaniem multimediów (prezentacja).

Wykład kończy się egzaminem.

1. ma rozszerzona wiedzę o stosunkach międzynarodowych i ich relacjach do

dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych;

Na ocenę 2: student nie posiada wiedzy o stosunkach międzynarodowych i ich relacji do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową wiedzę o stosunkach międzynarodowych i ich relacjach do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą wiedzę o stosunkach międzynarodowych i ich relacjach do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę o stosunkach międzynarodowych i ich relacjach do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

2. ma rozszerzona wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji międzynarodowych, w tym pogłębiona w odniesieniu do regionalnych organizacji integracyjnych;

Na ocenę 2: student nie posiada wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji międzynarodowych, w tym pogłębiona w odniesieniu do regionalnych organizacji integracyjnych,

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji międzynarodowych, w tym pogłębiona w odniesieniu do regionalnych organizacji integracyjnych,

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji międzynarodowych, w tym pogłębiona w odniesieniu do regionalnych organizacji integracyjnych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji międzynarodowych, w tym pogłębiona w odniesieniu do regionalnych organizacji integracyjnych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

3. sprawnie posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami z zakresu prawa międzynarodowego i prawa UE w celu rozwiązywania konkretnych problemów;

Na ocenę 2: student nie potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami z zakresu prawa międzynarodowego i prawa UE w celu rozwiązywania konkretnych problemów,

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową wiedzę o systemach normatywnych oraz wybranych normach i regułach z zakresu prawa międzynarodowego i prawa UE w celu rozwiązywania konkretnych problemów

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą wiedzę o systemach normatywnych oraz wybranych normach i regułach z zakresu prawa międzynarodowego i prawa UE w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę o systemach normatywnych oraz wybranych normach i regułach z zakresu prawa międzynarodowego i prawa UE w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

4. prawidłowo rozpoznaje problemy związane ze zjawiskami zachodzącymi w

stosunkach międzynarodowych związane z pracą zawodową, ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny.

Na ocenę 2: student nie potrafi prawidłowo rozpoznać problemów związanych ze zjawiskami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych związane z pracą zawodową, nie ma świadomości znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny,

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową wiedzę o problemach związanych ze zjawiskami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych związane z pracą zawodową, nie ma świadomości znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny,

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą wiedzę o problemach związanych ze zjawiskami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych związane z pracą zawodową, nie ma świadomości znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę wiedzę o problemach związanych ze zjawiskami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych związane z pracą zawodową, nie ma świadomości znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Trymestr drugi 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-01-02 - 2020-03-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Masło
Prowadzący grup: Krzysztof Masło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu/konwersatorium jest zaprezentowanie studentom problematyki Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podczas zajęć studenci będą mogli poznać:

- historię OWBiS i jego rozwój;

- podstawy prawne i instrumenty prawne OWBiS;

- system decyzyjny OWBiS;

- zakres przedmiotowy OWBiS;

- kluczowe wyzwania związane z funkcjonowaniem OWBiS.

Pełny opis:

Celem wykładu/konwersatorium jest zaprezentowanie studentom problematyki Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podczas konwersatorium studenci będą mogli zdobyć i poszerzyć wiedzę w zakresie OWBiS.

Podczas zajęć studenci poznają

1. rozwój historyczny współpracy państw członkowskich UE w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;

2. aktualne podstawy prawne OWBiS oraz jego ramy instytucjonalne, a także instrumenty prawne wykorzystywane dla realizacji celów OWBiS.

3. Zakres terytorialny OWBiS.

4. Zakres przedmiotowy OWBiS: kontroli granic i polityka wizowa, azylowa i imigracyjna; współpracy policyjnej; współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach cywilny i karnych;

5. prawa człowieka a OBWiS;

Literatura:

1. P. Wawrzyk, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Akademickie podręczniki Poltextu, Warszawa 2012;

2. J. Barcz (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.

3. F. Jasiński, K. Smoter, Obszar Wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Trymestr drugi 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-01-02 - 2021-03-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Masło
Prowadzący grup: Krzysztof Masło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu/konwersatorium jest zaprezentowanie studentom problematyki Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podczas zajęć studenci będą mogli poznać:

- historię OWBiS i jego rozwój;

- podstawy prawne i instrumenty prawne OWBiS;

- system decyzyjny OWBiS;

- zakres przedmiotowy OWBiS;

- kluczowe wyzwania związane z funkcjonowaniem OWBiS.

Pełny opis:

Celem wykładu/konwersatorium jest zaprezentowanie studentom problematyki Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podczas konwersatorium studenci będą mogli zdobyć i poszerzyć wiedzę w zakresie OWBiS.

Podczas zajęć studenci poznają

1. rozwój historyczny współpracy państw członkowskich UE w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;

2. aktualne podstawy prawne OWBiS oraz jego ramy instytucjonalne, a także instrumenty prawne wykorzystywane dla realizacji celów OWBiS.

3. Zakres terytorialny OWBiS.

4. Zakres przedmiotowy OWBiS: kontroli granic i polityka wizowa, azylowa i imigracyjna; współpracy policyjnej; współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach cywilny i karnych;

5. prawa człowieka a OBWiS;

Literatura:

1. P. Wawrzyk, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Akademickie podręczniki Poltextu, Warszawa 2012;

2. J. Barcz (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.

3. F. Jasiński, K. Smoter, Obszar Wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.