Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo instytucjonalne UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PrIUE(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo instytucjonalne UE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. - Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W11

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką porządku prawnego UE, przedstawienie instytucji UE, źródeł prawa UE, zasad stosowania prawa UE przez krajowe organy administracyjne i sądowe oraz unijnego systemu ochrony prawnej

Pełny opis:

1. Ewolucja procesu integracyjnego (instytucjonalna, materialna i terytorialna);

2. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa: miejsce prawa europejskiego wśród innych dziedzin prawa (krajowego i międzynarodowego publicznego); członkostwo w Unii Europejskiej; polska jako członek UE.

3. Zasady prawa UE; prawo UE - prawo UE jako porządek prawny: powierzenie władzy jako podstawa porządku prawnego. Powierzenie władzy UE przez Polskę;

4. Aksjologia UE;

7. Źródła prawa UE: prawo pierwotne, zasady ogólne prawa, prawo międzynarodowe wiążące UE, prawo pochodne, umowy między państwami członkowskimi, akty niewiążące; źródła prawa UE w Polsce;

8. Metodyka integracji europejskiej (ujednolicenie, harmonizacja, koordynacja, wzajemne uznanie, normy kolizyjne, oddziaływanie strukturalne; regulacja, koregulacja, samoregulacja);

9. Procedury tworzenia prawa UE;

10. implementacja prawa UE w ogólności i w Polsce;

11. Wykładnia prawa UE;

12. Stosowanie prawa UE: pierwszeństwo, skutek bezpośredni, wykładnia zgodna, odpowiedzialność odszkodowawcza, zwrot nienależnych opłat i świadczeń;

13. Kontrola przestrzegania prawa.

Literatura:

1. literatura podstawowa:

M. M. Kenig-Witkowska (red.) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2017

2. literatura uzupełniająca:

- M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, tom III, Wydanie 2, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

- C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, T. 1, Warszawa 2000

Traktat o funkcjonowaniu UE

Traktat o UE

wybrane akty prawa wtórnego

wybrane orzeczenia TS

wybrane orzeczenia polskiego TK

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SM1_W11: student zna i rozumie normy i reguły prawa międzynarodowego, prawa UE oraz sporów i konfliktów międzynarodowych. Ma wiedzę o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

Opis ECTS

Udział w wykładzie: 30 h

Praca własna z literaturą przedmiotu i materiałami źródłowymi: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 25 h

Suma godzin: 100 h

ECTS: 100 h/25 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: podstawą dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin odbywa się po zakończeniu wykładów, w formie testu jednokrotnego wyboru.

SM1_W11: student zna i rozumie normy i reguły prawa międzynarodowego, prawa UE oraz sporów i konfliktów międzynarodowych. Ma wiedzę o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

Na ocenę 2 Student nie zna i nie rozumie systemu oraz sposobu działania organów władzy publicznej w Polsce oraz nie umie określać ich kompetencje jak również wzajemnych relacji między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo konstytucyjne i administracyjne oraz przedmioty pokrewne,

Na ocenę 3 Student tylko częściowo zna i rozumie system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz tylko częściowo umie określać ich kompetencje jak również wzajemnych relacji między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo konstytucyjne i administracyjne oraz przedmioty pokrewne,

Na ocenę 4 Student dobrze zna i rozumie system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz dobrze umie określać ich kompetencje jak również wzajemnych relacji między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo konstytucyjne i administracyjne oraz przedmioty pokrewne,

Na ocenę 5 Student bardzo dobrze zna i rozumie system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz bardzo dobrze umie określać ich kompetencje jak również wzajemnych relacji między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo konstytucyjne i administracyjne oraz przedmioty pokrewne,

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Masło
Prowadzący grup: Krzysztof Masło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką porządku prawnego UE, przedstawienie instytucji UE, źródeł prawa UE, zasad stosowania prawa UE przez krajowe organy administracyjne i sądowe oraz unijnego systemu ochrony prawnej

Pełny opis:

1. Ewolucja procesu integracyjnego (instytucjonalna, materialna i terytorialna);

2. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa: miejsce prawa europejskiego wśród innych dziedzin prawa (krajowego i międzynarodowego publicznego); członkostwo w Unii Europejskiej; polska jako członek UE.

3. Zasady prawa UE; prawo UE - prawo UE jako porządek prawny: powierzenie władzy jako podstawa porządku prawnego. Powierzenie władzy UE przez Polskę;

4. Aksjologia UE;

7. Źródła prawa UE: prawo pierwotne, zasady ogólne prawa, prawo międzynarodowe wiążące UE, prawo pochodne, umowy między państwami członkowskimi, akty niewiążące; źródła prawa UE w Polsce;

8. Metodyka integracji europejskiej (ujednolicenie, harmonizacja, koordynacja, wzajemne uznanie, normy kolizyjne, oddziaływanie strukturalne; regulacja, koregulacja, samoregulacja);

9. Procedury tworzenia prawa UE;

10. implementacja prawa UE w ogólności i w Polsce;

11. Wykładnia prawa UE;

12. Stosowanie prawa UE: pierwszeństwo, skutek bezpośredni, wykładnia zgodna, odpowiedzialność odszkodowawcza, zwrot nienależnych opłat i świadczeń;

13. Kontrola przestrzegania prawa.

Literatura:

1. literatura podstawowa:

M. M. Kenig-Witkowska (red.) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2017

2. literatura uzupełniająca:

- M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, tom III, Wydanie 2, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

- C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, T. 1, Warszawa 2000

Traktat o funkcjonowaniu UE

Traktat o UE

wybrane akty prawa wtórnego

wybrane orzeczenia TS

wybrane orzeczenia polskiego TK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Masło
Prowadzący grup: Krzysztof Masło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.