Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-PURP-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. R. Balicki, M. Bernarczyk, O. Hałub-Kowalczyk et al, Konstytucja i prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2021; 2. Prawo konstytucyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, red. B. Szmulik, A. Pogłódek, Warszawa 2016; 3. Prawo konstytucyjne, red. S. Bożyk, wyd. 4, Białystok 2019.

Literatura uzupełniająca: M. Zubik, Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, wyd. 2, Warszawa 2021; 2. Prawo konstytucyjne, red. B. Szmulik, Warszawa 2016; M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, wyd. 10, Warszawa 2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Szmulik
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek, Aleksandra Syryt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. R. Balicki, M. Bernarczyk, O. Hałub-Kowalczyk et al, Konstytucja i prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2021; 2. Prawo konstytucyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, red. B. Szmulik, A. Pogłódek, Warszawa 2016; 3. Prawo konstytucyjne, red. S. Bożyk, wyd. 4, Białystok 2019.

Literatura uzupełniająca: M. Zubik, Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, wyd. 2, Warszawa 2021; 2. Prawo konstytucyjne, red. B. Szmulik, Warszawa 2016; M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, wyd. 10, Warszawa 2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Szmulik
Prowadzący grup: Marta Gontarz-Dobrowolska, Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)