Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-SEM(NP)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przygotowanie do pozytywnego efektu egzaminu licencjackiego - zakres prawny

Pełny opis:

Przygotowanie się do egzaminu licencjackiego wymaga systematycznego powtarzania materiału.

Podczas spotkań seminaryjnych zwraca się uwagę na:

Zrozumienie materiału

Systematyczność

Przegląd podręczników i literatury

Przygotowanie pisemne pytań egzaminacyjnych

Uczestniczenie w grupie seminaryjnej jest pomocne w wymianie informacji, dyskusji nad trudnymi zagadnieniami i wzajemnym przyswajaniu wiedzy.

Nauka różnych technik zapamiętywania, takich jak tworzenie fiszek, schematów czy map myśli, aby ułatwić przyswajanie i utrwalenie informacji.

Próbne egzaminy podczas seminarium

Literatura:

Jak zdać egzamin?

Autor: Paweł Sygnowski

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Systematyczne powtarzanie i przyswajanie materiału umacnia wiedzę

Planowanie nauki, tworzenie harmonogramów i strategii uczenia się uczą skutecznego zarządzania czasem.

Możliwość systematycznego korygowania błędów

Przygotowanie do egzaminu wymaga analizy i syntezowania informacji, co rozwija umiejętności analitycznego myślenia.

Przygotowanie do egzaminu uczy radzenia sobie ze stresem i napięciem, co jest przydatne w sytuacjach wymagających wysokiej koncentracji.

Uczestnictwo w grupie i dyskusje na temat materiału uczą wyrażania swoich myśli i argumentowania swoich stanowisk.

Przygotowanie do egzaminu pozwala studentowi zidentyfikować obszary, w których ma pewne braki i skupić się na ich wyrównaniu.

Zdobycie solidnych umiejętności uczenia się i skutecznego przygotowywania się do egzaminów będzie cennym atutem w dalszej edukacji oraz na rynku pracy.

Metody i kryteria oceniania:

ocena prezentowanych tematów opracowanych na podstawie pytań egzaminacyjnych

ocena postępów w przygotowaniu pisemnego opracowania

obecność

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach, Krzysztof Masło, Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach, Krzysztof Masło, Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 8


Stała praca w zakresie przygotowania

udział w spotkaniach seminarium

praca własna studenta

analiza materiałów źródłowych

wyszukiwanie materiałów

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Prezentowanie tematów opracowanych na podstawie pytań egzaminacyjnych

Pełny opis:

Przygotowanie się do egzaminu licencjackiego wymaga systematycznego powtarzania materiału.

Podczas spotkań seminaryjnych zwraca się uwagę na:

Zrozumienie materiału

Systematyczność

Przegląd podręczników i literatury

Przygotowanie pisemne pytań egzaminacyjnych

Uczestniczenie w grupie seminaryjnej jest pomocne w wymianie informacji, dyskusji nad trudnymi zagadnieniami i wzajemnym przyswajaniu wiedzy.

Nauka różnych technik zapamiętywania, takich jak tworzenie fiszek, schematów czy map myśli, aby ułatwić przyswajanie i utrwalenie informacji.

Próbne egzaminy podczas seminarium

Literatura:

Jak zdać egzamin?

Autor: Paweł Sygnowski

oraz cały materiał 3-letnich studiów licencjackich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maksymiuk, Krzysztof Masło
Prowadzący grup: Magdalena Maksymiuk, Krzysztof Masło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 8


Stała praca w zakresie przygotowania

udział w spotkaniach seminarium

praca własna studenta

analiza materiałów źródłowych

wyszukiwanie materiałów

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Prezentowanie tematów opracowanych na podstawie pytań egzaminacyjnych

Pełny opis:

Przygotowanie się do egzaminu licencjackiego wymaga systematycznego powtarzania materiału.

Podczas spotkań seminaryjnych zwraca się uwagę na:

Zrozumienie materiału

Systematyczność

Przegląd podręczników i literatury

Przygotowanie pisemne pytań egzaminacyjnych

Uczestniczenie w grupie seminaryjnej jest pomocne w wymianie informacji, dyskusji nad trudnymi zagadnieniami i wzajemnym przyswajaniu wiedzy.

Nauka różnych technik zapamiętywania, takich jak tworzenie fiszek, schematów czy map myśli, aby ułatwić przyswajanie i utrwalenie informacji.

Próbne egzaminy podczas seminarium

Literatura:

Jak zdać egzamin?

Autor: Paweł Sygnowski

oraz cały materiał 3-letnich studiów licencjackich

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)