Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona interesów finansowych UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-2-MON-OIF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona interesów finansowych UE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku II st. - Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM1_W04; SPM1_W05; SPM1_W06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony interesów finansowych UE, w tym z genezą regulacji unijnych oraz przedmiotem ochrony.

Pełny opis:

1. Geneza ochrony interesów finansowych;

2. Pojęcie interesu finansowego UE; budżet UE (zasady konstruowania, jak wygląda budżet UE, procedur przyjmowania, zasady wykonywania budżetu, odpowiedzialność za wykonanie budżetu);

3. dochody i wydatki UE; dochody i tzw. Zasoby własne; wydatki (wieloletnie ramy finansowe, wydatki bezpośrednie z budżetu UE i wydatki za pośrednictwem funduszy UE; rodzaje funduszów UE)

4. pojęcie czynu naruszające interesy finansowe Unii Europejskiej;

5. system instytucjonalny UE w zakresie ochrony interesów finansowych UE

6. OLAF;

7 Prokuratura Europejska;

8. Polskie instytucje odpowiedzialne za ochronę interesów finansowych UE; Instytucje administracyjne;

9. Polskie instytucje odpowiedzialne za ochronę interesów finansowych UE; Instytucje prawnokarnej ochrony interesów finansowych UE, w tym relacje Polski z EPPO

10. obowiązki państw członkowskich w zakresie ochrony interesów finansowych;

11. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na sformułowanie wymogów ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej; Wymogi skuteczności, efektu odstraszającego i asymilacji;

12. dyrektywa PIF z 2017 r Wykład 12:

13. inne czyny uderzające w interesy finansowe;

14. ochrona administracyjnoprawna;

Literatura:

1. C. Nowak, Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, INP PAN, 2023 r.;

2. J. łacny, , Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności, Wolters Kluwer Polska, 2010 r.;

3. B. Srebro, Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SPM1_W04: w zaawansowanym stopniu ‐ zinterpretować politologiczne zależności w ramach społeczności międzynarodowej

SPM1_W05: w zaawansowanym stopniu – teoretyczne oraz szczegółowe (wybrane) zagadnienia politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych, w tym relacji pomiędzy państwami, państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz organizacjami międzynarodowymi

SPM1_W06: w zakresie politologicznych aspektów stosunków międzynarodowych uwarunkowania działalności zawodowej dyplomaty, konsula, pracownika służby zagranicznej, organizacji międzynarodowych, korporacji międzynarodowych albo uwarunkowania przedsiębiorcy, który planuje lub dokonuje ekspansji zagranicznej

Opis ECTS

Udział w wykładzie: 30 h

Praca własna z literaturą przedmiotu i materiałami źródłowymi: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 30 h

Suma godzin: 75 h

ECTS: 75 h/25 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin odbywa się po zakończeniu wykładów, w formie pisemnej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Masło
Prowadzący grup: Krzysztof Masło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony interesów finansowych UE, w tym z genezą regulacji unijnych oraz przedmiotem ochrony.

Pełny opis:

1. Geneza ochrony interesów finansowych;

2. Pojęcie interesu finansowego UE; budżet UE (zasady konstruowania, jak wygląda budżet UE, procedur przyjmowania, zasady wykonywania budżetu, odpowiedzialność za wykonanie budżetu);

3. dochody i wydatki UE; dochody i tzw. Zasoby własne; wydatki (wieloletnie ramy finansowe, wydatki bezpośrednie z budżetu UE i wydatki za pośrednictwem funduszy UE; rodzaje funduszów UE)

4. pojęcie czynu naruszające interesy finansowe Unii Europejskiej;

5. system instytucjonalny UE w zakresie ochrony interesów finansowych UE

6. OLAF;

7 Prokuratura Europejska;

8. Polskie instytucje odpowiedzialne za ochronę interesów finansowych UE; Instytucje administracyjne;

9. Polskie instytucje odpowiedzialne za ochronę interesów finansowych UE; Instytucje prawnokarnej ochrony interesów finansowych UE, w tym relacje Polski z EPPO

10. obowiązki państw członkowskich w zakresie ochrony interesów finansowych;

11. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na sformułowanie wymogów ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej; Wymogi skuteczności, efektu odstraszającego i asymilacji;

12. dyrektywa PIF z 2017 r Wykład 12:

13. inne czyny uderzające w interesy finansowe;

14. ochrona administracyjnoprawna;

Literatura:

1. C. Nowak, Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, INP PAN, 2023 r.;

2. J. łacny, , Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności, Wolters Kluwer Polska, 2010 r.;

3. B. Srebro, Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)