Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-2-T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku II st. - Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM2_U08; SMP2_K06; SMP2_K07

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw języka hiszpańskiego.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do zagadnienia podstawowych pojęć z zakresu prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych i polityki z języków obcych.

Pełny opis:

Student poznaje w ramach zajęć podstawowe słownictwo w wybranym języku w zakresie prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych.

Problematyka zajęć koncentruje się wokół takich zagadnień, jak:

- konferencje międzynarodowe;

- państwo i jego życie polityczne;

- rokowania międzynarodowe;

- prawo międzynarodowe publiczne;

- stosunki dyplomatyczne i konsularne;

- umowy międzynarodowe - prawo traktatowe;

- organizacje międzynarodowe;

- międzynarodowe stosunki polityczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Pieńkos, Glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego, Warszawa 1994.

Dokumenty w językach, w których prowadzone jest translatorium.

Literatura dodatkowa:

Materiały podręcznikowe i prasowe w językach, w których prowadzone jest translatorium.

Efekty kształcenia i opis ECTS:
Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe kryteria oceniania podane są osobno dla każdej grupy.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki, Marta Osuchowska, Andrzej Pogłódek, Magdalena Satora
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki, Marta Osuchowska, Andrzej Pogłódek, Magdalena Satora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki, Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki, Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki, Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki, Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


Udział w zajęciach: 30 h


Czytanie zadanej literatury: 10 h


Opracowywanie samodzielne materiałów: 10 h


Suma godzin: 50 h

Liczba ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki, Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki, Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)