Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzealnictwo archeologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-AR-ZDK-MA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Muzealnictwo archeologiczne
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AR1_W10, AR1_W13, AR1_U20, AR1_K05, AR1_K06

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką współczesnego muzealnictwa w Polsce. Szczególna uwaga poświęcona jest problemom muzeów archeologicznych.

Pełny opis:

Przedyskutowane zostaną problemy związane z

- historią muzealnictwa, szczególnie historią muzealnictwa w Polsce

- ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r.

- organizacją życia muzealnego w Polsce

- archeologią w muzeach

- muzeami w Internecie (E-Muzeami)

- muzeami w dobie kultu wydarzenia (muzeum jako „event”)

- problemami wystawiennictwa archeologicznego

Literatura:

Folga-Januszewska D.; 2008; Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?; Muzealnictwo 49: 200-202.

Folga-Januszewska D. (red.); 2012; Muzea polskie; Olszamica: BOSZ

MUZEA W POLSCE. RAPORTY NA PODSTAWIE DANYCH Z PROJEKTU "STATYSTYKA MUZEÓW" (2013-2015); Warszawa 2016; Seria Biblioteka Narodowego Instytutu Muealnictwa i Ochrony Zbiorów 009.

Majewski P. (red.); 2013; Muzea i uczenie się przez całe życie – podręcznik europejski; Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 003.

Grzonkowska J., Rogowski M. (red.); 2012; ABC organizacji wystaw czasowych w muzeach; Warszawa; Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 1

Strony www:

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów: <www.nimoz.pl>

Stowarzyszenie Muzealników Polskich: <www.muzealnicy.org>

Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce: <www.muzeaskansenowskie.eu>

Czasopisma: Muzealnictwo <http://muzealnictworocznik.com>

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AR1_W10: Ma podstawową wiedzę o współczesnym muzealnictwie i instytucjach kultury oraz orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym

AR1_W13: Ma podstawową wiedzę na temat teoretycznych podstaw zarządzania dziedzictwem kulturowym, sposobów jego interpretowania i popularyzacji

AR1_U20: Potrafi, na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną. Posiada umiejętność przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania podając argumenty za i przeciw.

AR1_K05: Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz za dostarczanie społeczeństwu jego popularnej interpretacji opartej na rzetelnej wiedzy naukowej

AR1_K06: Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

4 pkt ETCS - 30 godz. udział w zajęciach; 60 godz. samodzielne przygotowywanie pracy semestralnej; 30 godz przygotowywanie do zajęć (literatura)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem oceniania jest uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne są 3 nieobecności. Więcej nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia. Podstawą oceny jest aktywność na zajęciach oraz praca semestralna: scenariusz wystawy prezentującej przygotowywaną pracę licencjacką.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Budziszewski
Prowadzący grup: Janusz Budziszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką współczesnego muzealnictwa w Polsce. Szczególna uwaga poświęcona jest problemom muzeów archeologicznych.

Pełny opis:

Przedyskutowane zostaną problemy związane z

- historią muzealnictwa, szczególnie historią muzealnictwa w Polsce

- ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r.

- organizacją życia muzealnego w Polsce

- archeologią w muzeach

- muzeami w Internecie (E-Muzeami)

- muzeami w dobie kultu wydarzenia (muzeum jako „event”)

- problemami wystawiennictwa archeologicznego

Literatura:

Folga-Januszewska D.; 2008; Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?; Muzealnictwo 49: 200-202.

Folga-Januszewska D. (red.); 2012; Muzea polskie; Olszamica: BOSZ

MUZEA W POLSCE. RAPORTY NA PODSTAWIE DANYCH Z PROJEKTU "STATYSTYKA MUZEÓW" (2013-2015); Warszawa 2016; Seria Biblioteka Narodowego Instytutu Muealnictwa i Ochrony Zbiorów 009.

Majewski P. (red.); 2013; Muzea i uczenie się przez całe życie – podręcznik europejski; Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 003.

Grzonkowska J., Rogowski M. (red.); 2012; ABC organizacji wystaw czasowych w muzeach; Warszawa; Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 1

Strony www:

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów: <www.nimoz.pl>

Stowarzyszenie Muzealników Polskich: <www.muzealnicy.org>

Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce: <www.muzeaskansenowskie.eu>

Czasopisma: Muzealnictwo <http://muzealnictworocznik.com>

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.