Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-AOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

EK1_U10, EK1_K01, EK1_K08,


Skrócony opis:

1. Otoczenie przedsiębiorstwa: pojęcie, charakter, klasyfikacje

2. Rola otoczenia w teorii organizacji

3. Przedsiębiorstwo - jego istota, cele, formy, ocena potencjału i strategii

4. Opis makrootoczenia przedsiębiorstwa

5. Charakterystyka mikrootoczenia przedsiębiorstwa

6. Rodzaje analiz strategicznych przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

7. Prezentacja analizy SWOT/TOWS

8. Doskonalenie stosunków z otoczeniem

Pełny opis:

Współcześnie AOP stanowi kluczowy obszar w funkcjonowaniu różnego rodzaju przedsiębiorstw. Podczas ćwiczeń zostaną scharakteryzowane różne aspekty otoczenia przedsiębiorstwa i metody jego analizy oraz przeprowadzone przykładowe analizy otoczenia.

Literatura:

Podstawowa

Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. nauk. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa

M. Porada-Rochoń, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa, Difin, Warszawa 2009

Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, pod red. R. Krupskiego, PWE, Warszawa 2005

Uzupełniająca

R. W. Griffin, Zarządzanie organizacjami, WN PWN, Warszawa

Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, WN PWN, Warszawa 2006

G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, WN PWN, Warszawa 1998

K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007

I. Penc-Pietrzak, Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, pod red. M. Brzezińskiego, Difin, Warszawa 2007

Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A. K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, WN PWN, Warszawa 2000

„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”

„Organizacja i Kierowanie”

„Personel i Zarządzanie”

„Problemy Zarządzania”

„Przegląd Organizacji”

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_U10,

EK1_K01,

EK1_K08,

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji (do 70 punktów), aktywności na zajęciach (w sumie do 15 punktów), przygotowanej analizy SWOT/TOWS (do 15 punktów). Każda nieobecność na zajęciach: - 15 punktów (z możliwością jej zaliczenia w postaci pisemnej lub ustnej)

Zaliczenie:

66-72: 3.0

72-79: 3.5

80-86: 4.0

87-93: 4.5

94-100: 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Otoczenie przedsiębiorstwa: pojęcie, charakter, klasyfikacje

2. Rola otoczenia w teorii organizacji

3. Przedsiębiorstwo - jego istota, cele, formy, ocena potencjału i strategii

4. Opis makrootoczenia przedsiębiorstwa

5. Charakterystyka mikrootoczenia przedsiębiorstwa

6. Rodzaje analiz strategicznych przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

7. Prezentacja analizy SWOT/TOWS

8. Doskonalenie stosunków z otoczeniem

Ocena prezentacji (do 70 punktów), aktywności na zajęciach (w sumie do 15 punktów), przygotowanej analizy SWOT/TOWS (do 15 punktów). Każda nieobecność na zajęciach: - 15 punktów (z możliwością jej zaliczenia w postaci pisemnej lub ustnej)

Zaliczenie:

66-72: 3.0

72-79: 3.5

80-86: 4.0

87-93: 4.5

94-100: 5

Literatura:

Podstawowa

Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. nauk. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa

M. Porada-Rochoń, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa, Difin, Warszawa 2009

Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, pod red. R. Krupskiego, PWE, Warszawa 2005

Uzupełniająca

R. W. Griffin, Zarządzanie organizacjami, WN PWN, Warszawa

Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, WN PWN, Warszawa 2006

G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, WN PWN, Warszawa 1998

K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007

I. Penc-Pietrzak, Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, pod red. M. Brzezińskiego, Difin, Warszawa 2007

Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A. K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, WN PWN, Warszawa 2000

„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”

„Organizacja i Kierowanie”

„Personel i Zarządzanie”

„Problemy Zarządzania”

„Przegląd Organizacji”

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.